Prava deteta

petak, 19. april 2019.

Praxis na Generalnoj skupštini Eurochilda za 2019. godinu: U susret Evropi po meri deteta

Više od 150 učesnika prisustvovalo je Generalnoj skupštini Eurochild-a i Danu članova u Briselu 17. i 18. aprila 2019. godine, što ovaj događaj čini najvećim skupom u istoriji Eurochild-a. Tom prilikom, Mrežu organizacija za decu Srbije (MODS), kao članicu nacionalnih partnerskih mreža Eurochild-a, predstavljala je Jasmina Miković iz Praxisa, predsednica Upravnog odbora MODS-a. 

Cilj ovog godišnjeg skupa članova Eurochild-a bio je razmatranje javnog zagovaranja prava deteta u Evropi koja se menja, razmena iskustava i sticanje novih znanja u određenim oblastima u vezi sa strateškim ciljevima Eurochild-a, u cilju delotvornijeg rada/uticaja i rada sa novim sazivom EU parlamenta. U skladu sa tim, na skupu su učestvovali predstavnici Evropske komisije koji su dali doprinos radu Eurochild-a u oblasti javnog zagovaranja prava deteta.  

Ovaj skup je bio prilika za Eurochild da potvrdi svoj Strateški plan za period 2019-2021. godine, nakon procesa njegovog razmatranja sa članovima Eurochild-a, Upravnim odborom, kao i decom i mladima. U periodu 2019-2021. godine, aktivnosti zagovaranja Eurochild-a će biti usmerene na rešavanje pitanja siromaštva i socijalne isključenosti dece (promovisanje pristupa zasnovanog na pravima deteta), reformu sistema zbrinjavanja i zaštite dece (promovisanje sistemske promene usmerene na osnaživanje porodica i zajednica) i postizanje vidljivosti prava deteta na najvišem političkom nivou.  

Eurochild mreža izabrala je novu predsednicu Upravnog odbora, Marie Louise Coleiro Preca, koja je prethodno bila predsednica Malte. Novoizabrana predsednica kaže: „Oduševljena sam što vidim da je učešće dece tako važno u radu Eurochilda. Želim da iskoristim svoj predsednički mandat u ovoj renomiranoj organizaciji da uspostavim učešće dece kao uobičajenu praksu u čitavoj Evropi i da to bude primer za čitav svet. Takođe nameravam da pomognem Eurochild-u da ojača svoje veze sa međunarodnim organizacijama i Savetom Evrope. Radeći sa 47 država članica i njihovim parlamentarnim delegacijama, Eurochild može da dovede prava deteta u centar parlamenata u čitavoj Evropi."

Eurochild je pozdravio nove članove odbora i potpuno novog saveta čiji su članovi deca od 11 i više godina koja će biti referentna grupa i vizionari Eurochild-a. Generalna skupština je odobrila članstvo 17 organizacija i pojedinaca u mreži Eurochild-a i prihvatila članstvo nove nacionalne partnerske mreže iz Slovenije, ZIPOM, čime se broj nacionalnih partnerskih mreža povećao na 23.  

Tokom Dana članova, organizovano je nekoliko radnih grupa da bi se razgovaralo o predsedavanjima EU i institucionalizaciji učešća dece u institucijama EU, sledećem budžetu EU iz perspektive prava deteta i Garanciji za decu (Child Guarantee), podizanju na viši nivo Euroshild-ove Strategije za učešće dece, ranom razvoju dece, procesu deinstitucionalizacije i upravljanju Eurochild-om i razvoju njegove mreže.  

Pored Generalne skupštine i Dana članova, Jasmina je učestvovala na sastanku tematske radne grupe Eurochild CIAC (Alternativno zbrinjavanje dece) 16. aprila, koji je bio posvećen budućem radu Eurochild-a na postizanju njegovog 2. strateškog cilja: „okončanje institucionalnog zbrinjavanja za svako dete u Evropi“. Tokom grupne vežbe i diskusije, Jasmina je predstavila neke od glavnih mogućnsti i izazova u vezi sa deinstitucionalizacojim u Srbiji.

Video: Eurochild: pogled u 2018. godinu  

Eurochild želi da vidi kraj siromaštva i socijalne isključenosti dece, okončanje institucionalnog zbrinjavanja dece u Evropi i veće priznavanje prava deteta u političkom diskursu. Mreža se zalaže za bolje ulaganje u decu kroz fondove i politike EU, veće prepoznavanje glasova dece u odlučivanju o javnim politikama i reformu sistema dečje zaštite širom Evrope kroz kampanju Otvaranje vrata za decu Evrope. Uoči Evropskih izbora 2019. godine, Eurochild vodi kampanju za Evropski parlament u kojoj se zalaže za decu, a čiji je naziv Glasaj za decu

 

Pročitano 7308 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action