Diskriminacija

sreda, 2. avgust 2017.

Dodeljena sredstva za monitoring i dokumentovanje slučajeva diskriminacije u Srbiji

U okviru projekta „Unapređenje zakonskog okvira i politika za ostvarivanje ravnopravnosti i monitoring njihove primene u praksi“, finansiranog od strane Evropske unije, koji Praxis realizuje sa Equal Rights Trust iz Londona i Sandžačkim odborom za zaštitu ljudskih prava i sloboda, pet organizacija civilnog društva dobilo je sredstva za sprovođenje monitoringa i dokumentovanja slučajeva diskriminacije u Srbiji.

Svrha sredstava, predviđenih podgrantovima u prosečnom iznosu od 5.000 evra, je dokumentovanje slučajeva diskriminacije i neravnopravnosti u Srbiji koja još uvek nisu detaljno istražena, kroz prikupljanje kvantitativnih dokaza slučajeva i oblika diskriminacije, kao i subjektivnih iskustava žrtava diskriminacije. 

Putem javnog poziva, objavljenog u maju ove godine, blagovremeno su dostavljene 32 prijave za dodelu sredstava. Kriterijumi za izbor su bili:

• prethodno iskustvo u istraživanju i izveštavanju u oblasti ljudskih prava; 
• legitimitet  među grupama u nepovoljnom položaju i adekvatna pristupačnost takvim grupama;
• sposobnost da se adekvatno upravlja dodeljenim sredstvima; 
• relevantnost predloženog načina monitoringa i dokumentovanja i geografska pokrivenost;
• da li je predložena tema za monitoring i dokumentovanje bila slabo istražena u prošlosti i
• inkluzivnost i korišćenje integrativnih pristupa. 

Izabrane organizacije civilnog društva sprovodiće monitoring i dokumentovanje slučajeva dsikriminacije do januara 2018. godine, u sledećim sferama:

1. Da se zna! će usmeriti svoj rad na slučajeve diskriminacije LGBT+ osoba u oblasti zdravstva u pet gradova u Srbiji: Niš, Kragujevac, Novi Sad, Novi Bečej i Prokuplje.

2. Romi istraživači fokusiraće svoj rad na nezaposlene, mlade Rome, prijavljene na tržište rada, na prostoru Južno-bačkog okruga, sa posebnim naglaskom na diskriminaciju po osnovu starosne dobi, pola, nivoa obrazovanja, etničke i verske pripadnosti, invaliditeta i seksualnog opredeljenja.

3. NEOSTART će svoj rad sprovesti u Kazneno-popravnom zavodu Beograd u Padinskoj skeli i Okružnom zatvoru Beograd, sa ciljem identifikovanja slučajeva diskriminacije sa kojima se susreću osuđena lica koja su povratnici, odnosno imaju iskustvo izlaska na slobodu i bili su žrtve nekog oblika diskriminacije.  

4. Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS fokusiraće svoj rad na diskriminaciju Romkinja, koje su ujedno i osobe sa invaliditetom, u oblasti zdravstva i socijalne zaštite, u sledećim mestima u Srbiji: Bujanovcu, Vladičinom Hanu, Vranju, Nišu, Vlasotincu, Lebanu, Negotinu, Zaječaru, Boru, Valjevu, Lazarevcu, Draginju, Novom Pazaru, Prijepolju i Tutinu.

5. Udruženje studenata sa hendikepom pratiće u kojoj meri su studenti sa hendikepom diskriminisani na visokoškolskim ustanovama državnih i privatnih fakulteta u Beogradu.

Na taj način, biće osigurano da se slučajevi diskriminacije identifikuju i dokumentuju i da se žrtvama diskriminacije obezbedi adekvatna zaštita.

Pročitano 8607 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action