Diskriminacija

sreda, 30. novembar 2011.

Javne tribine Praxisa u okviru kampanje 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama obeležava se 25. novembra 2011. godine širom sveta. To je ujedno i dan kada počinje kampanja 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama sa ciljem da se još jednom skrene pažnja na ovaj globalni problem.

Praxis će u okviru  globalne kampanje 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama organizovati dve javne tribine na temu zaštite od seksualnog i rodno zasnovanog nasilja u Kragujevcu 1. decembra 2011. godine i u Prokuplju 8. decembra 2011. godine, u saradnji sa lokalnim Komisijama za rodnu ravnopravnost. Ciljevi javnih tribina su da na lokalnom nivou umreže relevante aktere, identifikuju probleme u mehanizmu zaštite od seksualnog i rodno zasnovanog nasilja i formulišu preporuke za njihovo prevazilaženje.

I pored brojnih propisa Republike Srbije kojima se seksualno i rodno zasnovano nasilje definiše kao zabranjen oblik ponašanja, ne može se reći da njihova primena u praksi garantuje potpunu zaštitu žrtava nasilja.

Praxis  je u periodu od pet godina koliko sprovodi projekat „Seksualno i rodno zasnovano nasilje među izbegličkom i raseljeničkom populacijom – prevencija i odgovor“ uz podršku UNHCR-a uočio da je primena propisa neujednačena - reakcija nadležnih institucija zavisi od senzibilisanosti osoba u institucijama kojima se žrtva seksualnog i rodno zasnovanog nasilja obratila za pomoć, nadležne institucije na lokalnom nivou ne razmenjuju informacije i ne postoji jedinstvena evidencija o slučajevima seksualnog i rodno zasnovanog nasilja. Navedene prepreke dovode do toga da je žrtva prepuštena samoj sebi u trenucima kada joj je sistemska podrška neophodna.

Javnim tribinama želimo da pozovemo državu da unapredi sistem prevencije i zaštite žrtava seksualnog i rodno zasnovanog nasilja u svim njenim segmentima.

 

Preuzmite dokument: Pozivno pismo javne tribine u Kragujevcu

Preuzmite dokument: Program javne tribine u Kragujevcu

Preuzmite dokument: Pozivno pismo za javnu tribinu u Prokuplju

Preuzmite dokument: Program javne tribine u Prokuplju

Pročitano 8966 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action