Diskriminacija

petak, 29. novembar 2013.

Praxis objavio izveštaj „Doprinos socijalnoj inkluziji i borbi protiv diskriminacije marginalizovane populacije u Srbiji“

Praxis je objavio izveštaj „Doprinos socijalnoj inkluziji i borbi protiv diskriminacije marginalizovane populacije u Srbiji“ u okviru istoimenog projekta koji je sprovodio u saradnji sa organizacijama Edukativni centar Roma iz Subotice i Osvit iz Niša, u periodu od decembra 2010. do novembra 2013. godine, uz finansijsku podršku  Ministarstva inostranih poslova Kraljevine Norveške.

Izveštaj predstavlja ostvarene rezultate i postignut napredak, ali i preostale probleme u oblasti ostvarivanja prava na pravni subjektivitet, socijalnu i zdravstvenu zaštitu, obrazovanje, rad i zapošljavanje i prava na adekvatno stanovanje. Podaci korišćeni u izveštaju rezultat su istraživanja Praxisa, baziranog na kombinovanoj metodologiji koja je podrazumevala analizu zakonskog okvira, studije slučajeva, anketu i fokus grupe sa pripadnicima romske populacije, kao i intervjue sa predstavnicima relevantnih organa i institucija. Rezultati istraživanja nemaju nameru da precizno predstave populaciju, već da ilustruju razmeru problema sa kojima se pripadnici romske nacionalne manjine svakodnevno suočavaju.


Preuzmite izveštaj: Doprinos socijalnoj inkluziji i borbi protiv diskriminacije marginalizovane populacije u Srbiji

Pročitano 12219 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action