Migracije

utorak, 27. jul 2010.

"Prebacivanje loptice" sudova u Srbiji

Čini se da Zakon o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava (u primeni od 01.01.2010) nije ponudio najsrećnije rešenje kada je u pitanju nadležnost sudova u postupku izdavanja potvrde da se protiv lica, s prebivalištem na Kosovu, ne vodi krivični postupak.

S jedne strane, Zakon predviđa nadležnost Osnovnog suda u Kosovskoj Mitrovici za teritoriju AP Kosovo i Metohija, a s druge strane, propisuje da predmete bivših opštinskih i okružnih sudova sa Kosova preuzimaju osnovni, odnosno viši sudovi u Vranju, Kraljevu, Kruševcu, Leskovcu, Nišu, Prokuplju i Požarevcu.

Kako to izgleda u praksi?
Lice koje ima prijavljeno prebivalište na teritoriji opštine Uroševac na Kosovu obraća se Osnovnom sudu u Leskovcu (koji je preuzeo predmete Opštinskog suda u Uroševcu) sa zahtevom za izdavanje potvrde da se protiv njega ne vodi krivični postupak. Taj sud ga upućuje na Osnovni sud u Kosovskoj Mitrovici, koji pak upućuje stranku da se obrati Osnovnom sudu u Leskovcu. Oba suda tvrde da ne poseduju evidenciju za izdavanje potvrda da se protiv lica ne vodi krivični postupak.

Kako do rešenja?
Kako bi se razrešila situacija, Praxis se obratio 09.06.2010. Ministarstvu pravde sa zahtevom za mišljenje koji je sud nadležan u postupku izdavanja potvrde licu s prebivalištem na Kosovu da se protiv njega ne vodi krivični postupak. Nakon mesec dana, Ministarstvo nas je obavestilo da je preduzelo određene mere u cilju utvrđivanja načina postupanja sudova po molbama stranaka za izdavanje potvrda. Ishod intervencije Ministarstva bi trebalo da doprinese da sudovi na transparentan način učine dostupnim informacije neophodne za ostvarivanje prava građana.

Pročitano 11809 puta
  • 1
  • 2
  • 3

Pristup pravima i integracija povratnika po sporazumu o readmisiji

Problemi IRL u pristupu imovinskim pravima na Kosovu - u 7 slika

Zaštita prava interno raseljenih lica - u očekivanju trajnog rešenja

Izvestaji praxisa

 

POPULARNI TAGOVI

 

Praxis watch

Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action