Migracije

utorak, 1. januar 2008.

Praxis je potpisao Ugovor o sprovođenju projekata sa Katoličkom službom za pomoć

Praxis i Katolička služba za pomoć (Catholic Relief Services - CRS) su potpisali ugovor o implementaciji projekata „Pravna zaštita izbeglica, raseljenih lica i azilanata u Crnoj Gori“ i „Rešavanje pravnih problema i uklanjanje rizika od apatridije za lica o kojima brine UNHCR u Crnoj Gori“, u periodu od januara do decembra 2008. godine. Cilj projekata je povećati pravnu i socijalnu uključenost raseljenih lica koja borave u Crnoj Gori, posebno Roma, Aškalija i Egipćana (RAE), kako bi mogli u potpunosti da uživaju svoja osnovna ljudska prava, zatim smanjiti broj pravno nevidljivih lica i podići svest RAE populacije i lokalnih vlasti o potrebi i važnosti upisa u matične knjige.

U implementaciji projekta Praxis će blisko sarađivati sa Pravnim centrom iz Podgorice, izvršnim partnerom Katoličke službe za pomoć, i pomoći im u pribavljanju dokumenata i u postupcima obnove upisa i naknadnog upisa u matične knjige za raseljene koji trenutno borave u Crnoj Gori.

Pročitano 7422 puta
  • 1
  • 2
  • 3

Pristup pravima i integracija povratnika po sporazumu o readmisiji

Problemi IRL u pristupu imovinskim pravima na Kosovu - u 7 slika

Zaštita prava interno raseljenih lica - u očekivanju trajnog rešenja

Izvestaji praxisa

 

POPULARNI TAGOVI

 

Praxis watch

Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action