Program statusnih i socioekonomskih prava

subota, 8. april 2017.

Povodom Međunarodnog dana Roma

Danas se obeležava Međunarodni dan Roma. Romi i Romkinje su i dalje najugroženija manjinska grupa u Srbiji. Rezultati koji su do sada postignuti na unapređenju njihovog položaja još uvek nisu otklonili neke od osnovnih prepreka koje stoje na putu njihovog ravnopravnog pristupa pravima i uključenja u sve društvene tokove.

Komitet za ljudska prava u svojim Zaključnim razmatranjima u martu ove godine ponovo je izrazio zabrinutost zbog toga što se uprkos naporima koje država ulaže u rešavanje problema, Romi i dalje susreću sa široko rasprostranjenom diskriminacijom i isključenošću, visokom stopom nezaposlenosti, prisilnim iseljenjima i segregacijom u obrazovanju i stanovanju.

Međunarodni dan Roma naši sugrađani romske nacionalnosti, stanovnici neformalnog naselja u Čukaričkoj šumi, i ove godine dočekuju u naselju u kome su uslovi života ispod ljudskog dostojanstva, u naselju koje je ograđeno barijerama koje otežavaju pristup naselju. Kontejnerska naselja koja su formirana kao privremeno rešenje za raseljene iz neformalnih naselja, na istom su mestu već godinama. Preko 50% romskih devojčica udaje se pre 18 godine, a problem dečjih, ranih i prinudnih brakova gotovo isključivo se vezuje za romsku zajednicu. Mnogi i dalje ne poseduju sva važeća lična dokumenta i nemaju pristup osnovnim pravima. Ne postoji ni delotvoran sistem besplatne pravne pomoći, a za mnoge Rome i Romkinje to je jedan od osnovnih preduslova za pristup pravima. Prema godišnjem izveštaju Poverenice za zaštitu ravnopravnosti u ukupnom broju pritužbi zbog diskriminacije na osnovu nacionalne pripadnosti i etničkog porekla, više od 40% se odnosi na diskriminaciju Roma. Precizni podaci o razmerama nezaposlenosti čak i ne postoje.  

Apelujemo na nadležne institucije da ubrzaju rešavanje preostalih problema, da odgovorno, efikasno i sistemski pristupe unapređenju položaja Roma i Romkinja. Takođe, pozivamo na poštovanje i promovisanje ljudskih prava, interkulturalnih vrednosti, dijaloga, solidarnosti i ljudskog dostojanstva. 

Građanima i građankama romske nacionalnosti čestitamo Međunarodni dan Roma! 

Pročitano 11450 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action