Program statusnih i socioekonomskih prava

četvrtak, 20. novembar 2008.

Obeleženo 6 meseci od početka sprovođenja Roma CARDS projekta

Dana 20.11.2008. godine, UNHCR je u prostorijama Medija Centra u Beogradu organizovao konferenciju za štampu povodom 6 meseci od početka sprovođenja projekta „Društveno uključivanje i pristup ljudskim pravima zajednica Roma, Aškalija i Egipćana na Zapadnom Balkanu“, koji je finansiran sredstvima Evropske Unije, a koji je komplementaran sa projektom Unicefa „Borba protiv socijalne isključenosti: Univerzalna registracija rođenja u Srbiji“.

Tom prilikom, o postignutim rezultatima na projektu govorili su šef Predstavništva UNHCR-a u Srbiji Lenart Kocelainen, rukovodilac programa razvoja u ranom detinjstvu iz Unicefa Oliver Petrović, izvršna direktorka Praxisa Ivanka Kostić, kao i romski koordinator iz Vranja Dejan Bajramović. Govoreći o problemima Roma, g. Kocelainen je istakao da bez dokumenata i civilne registracije, Romi će i dalje biti marginalizovani i neće moći da se integrišu u društvo. Istakao je, takođe, dve komponente ovog projekta, informativnu kampanju i besplatnu pravnu pomoć, koju sprovodi Praxis kao izvršni partner UNHCR-a na ovom projektu. Oliver Petrović je ovom prilikom rekao da je upis u matične knjige osnovno pravo sve dece, koje im omogućava dalji pristup pravu na zdravstvenu i socijalnu zaštitu, obrazovanje, i na neki način im pruža zaštitu države od mogućnosti da budu zloupotrebljena, primorana na rad ili uvučena u kriminalne aktivnosti. On je istakao da 5% romske dece u Srbiji nije registrovano na rođenju.

Od ukupno 20 opština u kojima se sprovodi projekat, do sada su informativne kampanje i aktivnosti na terenu sprovedene u 11 opština: Šabac, Kragujevac, Kraljevo, Vranje, Lebane, Vladičin Han, Kruševac, Prokuplje, Novi Sad, Zrenjanin i Požarevac.

Izvršna direktorka Praxisa je predstavila postignute rezultate u prvih 6 meseci sprovođenja projekta i ukazala na primere dobre prakse u postupanju državnih organa, ali i na probleme sa kojima se pravno nevidljiva lica suočavaju u pristupu svojim pravima. U  navedenih 11 opština posećeno je ukupno 36 romskih naselja, podneto ukupno 138 zahteva za obnovu i naknadni upis u matične knjige, a identifikovano je još 128 lica (115 dece i 14 odraslih) za koje je potrebno pokrenuti postupak naknadnog upisa u matičnu knjigu rođenih. Do sada je uspešno rešeno 39 postupaka naknadnog/obnove upisa, odnosno u matične knjige je upisano 31 dete i 8 odraslih. Takođe je podneto i 1476 zahteva za izdavanje ličnih dokumenata za roditelje, od kojih je 1209 zahteva već rešeno.

Izvršna direktorka Praxisa je još jednom istakla da je neophodno na sistemski način rešiti pitanje pravno nevidljivih lica, koje je posebno karakteristično za romsku populaciju i ponovo ukazala na Model zakona o postupku priznavanja pravnog subjektiviteta, koji je izradio Centar za unapređivanje pravnih studija u saradnji sa Praxisom i UNHCR-om, a uz podršku BPRM-a, OEBS-a i Unicefa. Ovaj Model zakona predviđa jednostavan postupak za priznavanje pravnog subjektiviteta „pravno nevidljivim“ licima, i o njemu se trenutno vodi javna rasprava u organizaciji Ministarstva za ljudska i manjinska prava.

Pročitano 10519 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action