Program statusnih i socioekonomskih prava

petak, 12. septembar 2008.

Praxis na godišnjoj konferenciji Službe za informisanje javnosti UN-a u Parizu

Praxis je prisustvovao 61. godišnjoj konferenciji NVO odseka Službe za informisanje javnosti UN-a pod nazivom „Ponovno uspostavljanje ljudskih prava: Univerzalna deklaracija ljudskih prava u 60-oj godini,“ održanoj u zgradi UNESCO-a u Parizu od 3-5. septembra 2008. Konferencija je održana kako bi se obeležila 60. godišnjica usvajanja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima.

Neki od ciljeva konferencije su: osvrnuti se na probleme sa kojima se susreću organizacije koje se bave zaštitom ljudskih prava na međunarodnom, nacionalnom i lokalnom nivou i sistematizovati mera kako bi se ti problemi otklonili; identifikovati najefikasnije načine na koje građansko društvo pozitivno utiče na poštovanje ljudskih prava, i priznati njihov doprinos; naglasiti raskorak između postojećih mera za zaštitu i promociju ljudskih prava i njihovog sprovođenja, i dati preporuke kako bi se povećala odgovornost u pogledu zaštite ljudskih prava.

Zamenica izvršne direktorke Praxisa Jasmina Miković je prisustvovala konferenciji i uzela aktivno učešće na radionici nevladinih organizacija pod nazivom „Braniti pravo na nacionalnost: pravna sredstva za borbu protiv apatridije“, održanoj u četvrtak 4. septembra 2008. godine. Ovom prilikom Jasmina Miković je, u svojstvu govornika, održala prezentaciju o radu Praxisa kao i naporima u vezi sa javnim zagovaranjem za izmenu postojećeg zakonodavstva kako bi se omogućilo priznavanje prava na pravni subjektivitet svim licima i sprečila pojava apatridije u Srbiji.

Više informacija o konferenciji možete pogledati ovde.

Preuzmite dokument (samo na engleskom): Prezentacija Praxisa

 

 

Pročitano 11118 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action