Praxis Watch

četvrtak, 24. oktobar 2013.

Osam interno raseljenih porodica u strahu od prinudnog iseljenja u Kragujevcu

Nekadašnji stanovnici (interno raseljena lica sa Kosova) neformalnog naselja „Južna obilaznica“ u Kragujevcu su u stalnom strahu od prinudnog iseljenja. Naime, stanovnici tog naselja su krajem 2012. zbog niskih temperatura bili primorani da pronađu drugi smeštaj, tako da se veći deo stanovnika (6 porodica, od kojih je 33 dece) smestio u napuštenu baraku GP Koteks. Tom prilikom su dve porodice bile privremeno smeštene u naselju Ilićevo, odakle su morale da se isele, a utočište su sredinom 2013. ponovo našle na prostoru nekadašnjeg naselja „Južna obilaznica“, gde su izgradile barake.

Stanovnike barake GP Koteks je posetio vlasnik zemljišta i nepokretnosti sredinom septembra 2013. godine, sa zahtevom da objekat u što kraćem periodu oslobode i raščiste. S druge strane, stanovnike koji su se ponovo naselili na prostoru nekadašnjeg neformalnog naselja „Južna obilaznica“ učestalo posećuju komunalni inspektori, počevši od 4. oktobra 2013. godine, zahtevajući od njih usmeno, bez uručivanja rešenja, da se što pre, a najkasnije u roku od 15 dana isele sa tog prostora.

Do sada niko od nadežnih institucija Grada Kragujevca nije posetio ove porodice, niti im je uputio predlog za alternativni smeštaj ili trajno rešenje stambenog pitanja. Praxis je u neprijatnom telefonskom razgovoru sa službenikom koji je zaposlen u kancelariji Poverenika za izbeglice i migracije u Kragujevcu saznao da „gradski čelnici ne žele da se bave tim pitanjem“. Tim povodom, Praxis se obratio Komesarijatu za izbeglice i migracije, pozivajući ga da preduzme neophodne mere i aktivnosti u cilju zaštite interno raseljenih porodica.

Pročitano 13373 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action