Praxis Watch

četvrtak, 19. jun 2014.

Praxis u kampanji Mreže organizacija za decu za promociju pozitivnog roditeljstva

Mreža organizacija za decu, čiji je Praxis član, pokrenula je nacionalnu kampanju koja ima za cilj unapređenje roditeljske prakse kroz promociju uspešnih primera u odgajanju dece bez fizičkog kažnjavanja.

Više od 90 organizacija ćlanica koje se u Srbiji bave decom zajedno sa nekoliko hiljada roditelja će zajednički razvijati resurse za bolje, lepše i lakše roditeljstvo i to kroz niz aktivnosti i razmenu i promovisanje pozitivnih iskustava. Zadatak kampanje je da se direktno uključi najmanje 3.000 roditelja koji nenasilno vaspitavaju svoju decu i koji mogu iz svog ličnog ugla da prenesu znanje, priču i iskustvo.

Roditelji koji se priključe kampanji biće pozvani da potpišu „deklaraciju roditelja Srbije“, da pozovu druge roditelje da se uključe u kampanju, tako što će i oni prihvatiti i potpisati deklaraciju, da podele svoje iskustvo u vaspitanju dece sa drugim roditeljima, da lajkuju FB stranu kampanje, pozivaju druge roditelje da lajkuju FB stranu kampanje, da popune anketu o vaspitnim stilovima, postuju dobre primere nenasilnog vaspitanja dece.

Na Facebook stranici RODITELJ PLUS = batine minus, mogu se naći informacije o kampanji, deliti roditeljske prakse bez fizičkog kažnjavanja, edukativne materijale.

Pročitano 10910 puta
Tagovano
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action