Praxis Watch

sreda, 14. januar 2015.

Informer i Telegraf povredili Kodeks novinara

Komisija za žalbe Saveta za štampu utvrdila je da su dnevni list Informer i portal Telegraf povredili Kodeks novinara Srbije jer su Albance nazivali „Šiptari“.

Tokom oktobra 2014. godine Informer i Telegraf objavili su niz tekstova u kojima su Albanci pogrdno nazivani „Šiptari“. Tim povodom, Praxis je zajedno sa još 13 nevladinih organizacija podneo žalbu Savetu za štampu, navodeći da je takav način izveštavanja nedospustiv i da pogrdno i kolokvijalno nazivanje određene grupe u medijima nije u skladu sa еtičkim stаndаrdom prоfеsiоnаlnоg pоstupаnjа nоvinаrа.

Komisija za žalbe Saveta za štampu usvojila je žalbu i donela odluku da su Informer i Telegraf povredili Kodeks novinara Srbije, tačnije tačku 1. Odeljka IV po kojoj se novinar mora suprotstaviti svima koji krše ljudska prava ili se zalažu za bilo koju vrstu diskriminacije, govor mržnje i podsticanje nasilja i tačku 4. Odeljka V po kojoj novinar mora biti svestan opasnosti od diskriminacije koju mogu da šire mediji i treba da učini sve da diskriminaciju izbegne.

Savet za štampu je utvrdio i da je nesporno da sami Albanci, ili bar deo njih, reč „Šiptar“ doživljavaju kao uvredu, što bi za medije moralo biti dovoljno da izbegavaju upotrebu takve reči. Smernicama u Kodeksu novinara Srbije precizirano je da je „nedopustivo kolokvijalno, pogrdno i neprecizno nazivanje određene grupe“, u ovom slučaju pripadnika nacije čiji je zvaničan naziv u Srbiji Albanci. Takođe, Komisija je ocenila da je u ovom slučaju veoma bitan i kontekst u kojem je naziv upotrebljen. Posao medija je da informišu, a ne da dodatno podižu tenzije, izazvane ovoga puta incidentom na utakmici između Srbije i Albanije i komentarima tog događaja, te je insistiranje na upotrebi spornog termina prilikom izveštavanja o tom događaju posebno neprihvatljivo.

Praxis pozdravlja odluku Saveta za štampu i skreće pažnju medijima da korišćenje termina „Šiptar“, ali i drugih pežorativnih i pogrdnih naziva za određene društvene grupe, nije u skladu sa Kodeksom novinara, te da ih ne bi smeli koristiti.

Žalbu su podneli:

Fond za humanitarno pravo
Fondacija za nove komunikacije Dokukino
Građanske inicijative
Indigo, Niš
Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM
Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS
Novosadski humanitarni centar
Odbor za ljudska prava Leskovac
Praxis
Regionalni centar za manjine
Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda
Udruženje građana "Eco family", Novi Pazar
Udruženje stručnjaka za podršku deci i porodici „FICE SRBIJA“, Beograd
Zapadnobalkanski institut, Beograd

Više informacija o postupku možete pronaći na internet stranici Saveta za štampu.
Preuzmite dokumenta:
Žalba Savetu za štampu
Odluka Saveta za štampu_Informer
Odluka Saveta za štampu_Telegraf

Pogledajte prilog na N1.

Pročitano 18468 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action