Praxis Watch

petak, 3. oktobar 2014.

Interno raseljenim licima iz Bujanovca uskraćeno pravo na novčanu socijalnu pomoć

Interno raseljenim licima koja žive u Kolektivnom centru „Tehnička škola“ u Bujanovcu ponovo su odbijeni zahtevi za novčanu socijalnu pomoć. 
 
Centar za socijalni rad u Bujanovcu (CSR) najpre je odbio njihove zahteve pozivajući se na nepostojeću instrukciju nadležnog Ministarstva i ističući da stanovnici kolektivnih centara ne mogu biti korisnici novčane socijalne pomoći jer im je, time što su im pruženi smeštaj i obroci, obezbeđen egzistencijalni mimimum. Protiv odluka kojima su zahtevi odbijeni izjavljene su žalbe koje je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja usvojilo i predmete vratilo na ponovni postupak.
 
CSR je i u ponovljenim postupcima doneo rešenja kojima se zahtevi odbijaju kao neosnovani. Premda odluke donete u ponovljenim postupcima nisu zasnovane na nepostojećoj instrukciji ministarstva, i one sadrže brojne povrede zakona i u suprotnosti su sa osnovnim načelima upravnog postupka, uključujući načelo istine. Tako je jednim od donetih rešenja zahtev odbijen jer je CSR ocenio da je podnosilac zahteva propustio da u periodu od tri meseca pre podnošenja zahteva ostvari zaradu u iznosu od 10.000 dinara mesečno. Iznos propuštene zarade utvrđen je potpuno proizvoljno, bez uzimanja u obzir mogućnosti radnog angažovanja korisnika, cene rada i potrebe za radnom snagom u opštini u kojoj korisnik živi, a podnosiocu zahteva nije data mogućnost da se izjasni o činjenicama i okolnostima na kojima je zasnovana odluka. Nerealno procenjivanje mogućnosti propuštene zarade i inače je prepoznato kao jedan od razloga zbog kojih lica u stanju socijalne ugroženosti ne uspevaju da ostvare pravo na novčanu socijalnu pomoć.
 
Praxis napominje da su zahtevi za novčanu socijalnu pomoć  u ovim slučajevima podneti pre više od deset meseci i da nemogućnost ugroženih pojedinaca da blagovremeno dobiju materijalnu podršku može ozbiljno ugroziti zadovoljavanje osnovnih životnih potreba tih lica.

Videti vest: CSR Bujanovac uskratio novčanu socijalnu pomoć interno raseljenim licima

Pročitano 16929 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action