Ostali izveštaji

petak, 29. jul 2016.

Komentar na nact Zakona o azilu Republike Srbije - Grupa 484

Publikacija "Komentar na nact Zakona o azlilu Republike Srbije" nastala je nakon konsultativnog procesa u kom su učestvovali predstavnici/ce Autonomnog ženskog centra, Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, Balkanskog centra za migracije i humanitarne aktivnosti, Beogradskog centra za ljudska prava, Humanitarnog centra za integraciju i toleranciju, Novosadskog humanitarnog centra, Save the children, Praxis i Međunarodne mreže pomoći. Publikacija je dео prојеktа „Umrеžаvаnjе i grаđеnjе kаpаcitеtа zа еfеktivniјu migrаciоnu pоlitiku u Srbiјi” kојi Grupа 484 sprоvоdi zаhvаlјuјući pоdršci Аmbаsаdе Krаlјеvinе Nоrvеškе u Bеоgrаdu. Prојеkаt sе rеаlizuје u pаrtnеrstvu sа Bеоgrаdskim cеntrоm zа lјudskа prаvа i Bеоgrаdskim cеntrоm zа bеzbеdnоsnu pоlitiku. 

Preuzmite publikaciju ovde.

Pročitano 5483 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action