Edukacija i obuka

četvrtak, 27. septembar 2012.

Sedma generacija studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu završila praksu u Praxisu

Sedma generacija studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu koji su bili polaznici Pravne klinike za izbegličko pravo i pravo azilanata, koju je pokrenuo UNHCR, uspešno je završila praksu u Praxisu.

Studenti su imali priliku da se upoznaju sa problemima sa kojima se susreće marginalizovana populacija u Srbiji, kako uvidom u praktični rad pravnika sa klijentima u kancelariji, tako i odlascima na terenske posete neformalnim naseljima i kolektivnim centrima sa mobilnim timovima pravnika. Pored toga, pravnici Praxisa su održali studentima predavanja, kako bi ih upoznali sa sistemskim preprekama u pristupu ranjivih grupa statusnim i socio-ekonomskim pravima, mehanizmima zaštite od diskriminacije i seksualno i rodno zasnovanog nasilja i dr.

Na završnom seminaru održanom 27.09.2012. godine, studentima su dodeljene diplome o uspešno završenoj praksi u Praxisu, kao i nagrade za najbolje eseje. Prvu nagradu za esej „Pravno nevidljiva lica“ osvojio je Bojan Stojanović. Drugu nagradu za esej „Pravno nevidljiva lica – rešenja Zakona o dopunama Zakona o vanparničnom postupku“ osvojila je Ana Ljubisavljević.

 

Preuzmite esej: "Pravno nevidljiva lica", Bojan Stojanović

Preuzmite esej: "Pravno nevidljiva lica - rešenja Zakona o dopunama Zakona o vanparničnom postupku", Ana Ljubisavljević

Pročitano 28249 puta
Tagovano
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action