Edukacija i obuka

petak, 27. jun 2008.

Druga generacija studenata prava završila praksu u Praxisu

Druga generacija studenata prava, koja je pohađala Pravnu kliniku za izbegličko pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, uspešno je završila praksu u Praxisu, koja je sastavni deo ovog projekta koji je UNHCR pokrenuo na Pravnom fakultetu pre tri godine.

Nakon uspešno završene prakse, 27. juna 2008. godine Praxis je studentima dodelio sertifikate.

Uz teoretski deo Klinike, gde su studenti učili o osnovnim principima zaštite izbeglica i tražioca azila, u okviru praktičnog dela projekta imali su priliku da se lično upoznaju sa raseljenima, kako u kancelariji tako i na terenu, kao i sa njihovim pravnim problemima, uglavnom u vezi sa imovinskim i statusnim pitanjima, ali i u vezi sa nasiljem u porodici u okviru raseljeničke populacije za koje su pokazali veliko interesovanje.

Najjači utisak na studente ostavile su posete mobilnih timova pravnika Praxisa kolektivnim centrima i romskim naseljima, koje su ocenili kao veoma korisne, a gde su mogli da se upoznaju sa životnim uslovima, potrebama i svakodnevnim teškoćama raseljnih, tako se senzitivišući za probleme sa kojima se raseljeni suočavaju i njihovu potrebu za pravnom pomoći od koje u velikoj meri zavise. S druge strane, studenti su i rad u kancelariji ocenili kao veoma važan, a poseban utisak na njih je ostavila posvećenost zaposlenih u Praxisu, kao i njihova želja da prenesu svoje praktično znanje i iskustvo u rešavanju pravnih problema raseljnih.

Praxis će nastaviti da sarađuje sa UNHCR-om i Pravnim fakultetom Univerziteta u Beogradu kroz projekat Pravne klinike za izbegličko pravo, sa ciljem da doprinese stvaranju jednog važnog dela sistema besplatne pravne pomoći za izbeglice i tražioce azila u Srbiji.

Pročitano 16167 puta
Tagovano
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action