Edukacija i obuka

sreda, 31. jul 2013.

Održani okrugli stolovi u Beogradu na temu praćenja primene preporuka Zaštitnika građana u vezi sa ranjivim grupama

Praxis je u saradnji sa zamenikom Zaštitnika građana za prava nacionalnih manjina, tokom juna i jula meseca 2013. godine, održao 4 okrugla stola pod nazivom „Praćenje primene preporuka Zaštitnika građana u vezi sa ranjivim grupama“, u okviru istoimenog projekta koji je finansirao USAID kroz Projekat za reformu pravosuđa i odgovornu vlast.

Cilj okruglih stolova u Beogradu, Subotici, Kraljevu i Bujanovcu, bio je da se predstavnicima nevladinog sektora, republičkih i lokalnih organa uprave predstavi izveštaj „Praćenje primene preporuka Zaštitnika građana u vezi sa ranjivim grupama“ koji objedinjuje rezultate praćenja primene 19 preporuka Zaštitnika građana i glavne prepreke u njihovom sprovođenju. Takođe, okrugli stolovi bili su prilika da se razmene mišljenja u vezi sa modelom mehanizma za praćenje sprovođenja preporuka Zaštitnika građana koji je Praxis u okviru izveštaja predložio.

Tokom diskusije izneto je nekoliko predloga koji bi doprineli efikasnijoj primeni preporuka: produbljivanje saradnje između zaštitnika građana na republičkom i na lokalnom nivou, aktivnija uloga nevladinog sektora u procesu praćenja primene preporuka, kao i neophodnost određivanja osobe u organima javne vlasti nadležne za kontakt sa Zaštitnikom građana.

Preuzmite izveštaj: Praćenje primene preporuka Zaštitnika građana u vezi sa ranjivim grupama

Preuzmite: Intervju Ivane Stanković, koordinatorke programa u Praxisu, povodom objavljivanja izveštaja

Pročitano 14342 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action