Prava deteta

ponedeljak, 19. septembar 2016.

Praxis na međunarodnoj konferenciji o pravima deteta: O dugogodišnjem kršenju i zanemarivanju principa najboljeg interesa deteta

Međunarodna konferencija o pravima deteta održana je 12. septembra, u Medija centru, u organizaciji Centra za unapređivanje pravnih studija (CUPS) i AIRE centra iz Londona. 

Konferencija, koja je bila posvećena daljoj afirmaciji prava deteta, kao i rešavanju otvorenih pitanja vezanih za domaće zakonodavstvo i praksu primene propisa, podeljena je na tri panela. 

Nakon prvog i drugog panela, tokom kojih je pružen uvid u opšte pravne standarde poštovanja i zaštite prava deteta, kao i rezultate istraživanja u vezi sa krivično pravnim položajem deteta, usledio je treći panel, posvećen pravnom položaju deteta u vezi sa ostavarivanjem niza posebnih prava.

U okviru ovog panela, tokom kojeg su, između ostalog, predstavljeni položaj dece sa mentalnim invaliditetom, zaštita interesa deteta u porodičnim stvarima i položaj dece-migranata, Praxis je predstavio probleme pravno nevidljive dece. 

Naime, analiza problema pravno nevidljivih lica u Srbiji, nažalost, pokazuje dugogodišnje kršenje i zanemarivanje principa najboljeg interesa deteta. Do usvajanja posebnog postupka utvrđivanja vremena i mesta rođenja došlo je uz ozbiljno kašnjenje. Godinama princip najboljeg interesa deteta nije imao nikakvo značenje za svu decu koja nisu uspevala da se upišu u matičnu knjigu rođenih. Osnovna prava te dece su, svakim danom koji su provodila bez dokumenata, kršena, a država je odbijala da preuzme odgovornost za rešenje problema. U pogledu prijave rođenja deteta takva situacija još uvek traje, iako je jasno da nemogućnost prijave rođenja deteta i izostanak zaštite u najosetljvijem periodu života, neposredno nakon rođenja, ne mogu biti u skladu sa principom najboljeg interesa deteta. 

Upravo imajući u vidu naročito ranjiv položaj dece, kao i okolnost da bi prava garantovana Konvencijom o pravima deteta morala da budu dostupna svakom detetu, od ključne važnosti je da mere koje će obezbediti upis činjenice rođenja odmah nakon rođenja, bez obzira na to da li roditelji deteta poseduju lične dokumente ili ne, budu efikasne. Takođe, neophodno je da te mere budu hitno usvojene i promovisane, jer će tek rešavanjem problema u vezi sa prijavom rođenja deteta država konačno rešiti problem pravno nevidljivih u Srbiji, a time obezbediti i poštovanje Konvencije i uvažavanja principa najboljeg interesa deteta.

Pročitano 11470 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action