Diskriminacija

utorak, 8. mart 2016.

Saopštenje Praxisa povodom Međunarodnog dana žena

Na Međunarodni dan žena slavimo neustrašivost i odlučnost žena koje su svojim istupanjem i hrabrošću bitno promenile tok istorije svojih zemalja i lokalnih zajednica. Dan koji predstavlja izraz borbe žena za ekonomsku, političku i društvenu ravnopravnost. Istovremeno, iako su položaj i prava žena teme o kojima bi trebalo razmišljati svakog dana, 8. mart je ustanovljen i kao dan kritičkog osvrta i analiza napretka žena, dan tokom kog se problemi sa kojima se žene širom sveta susreću posebno naglašavaju, a pozivi na društveno i političko delovanje, koje bi poboljšalo njihov položaj, postaju vidljiviji kako na društvenim mrežama, tako i na globalnoj medijskoj sceni.

Ujedinjene nacije (UN) proglasile su 8. mart Međunarodnim danom žena 1975. godine. Od tada, svake godine, UN ovaj dan obeležava uz posebnu temu. Tako ovogodišnja globalna inicijativa i akcija „Planeta 50-50 do 2030”, pod okriljem UN-a, poziva na udruživanje napora svetskih lidera i donosilaca odluka da učine sve kako bi se do 2030. godine poboljšao položaj žena, kroz realizaciju ciljeva koji uključuju dostizanje rodne ravnopravnosti i osnaživanje žena i devojčica širom sveta, obezbeđivanje inkluzivnog i kvalitetnog obrazovanja za sve i promociju celoživotnog učenja.

Dostizanje ovih ciljeva podrazumeva eliminaciju svih oblika diskriminacije žena, zaustavljanje svakog vida nasilja nad ženama i devojčicama (uključujući trgovinu ljudima, seksualnu i svaku drugu eksploataciju žena i devojčica), kao i eliminaciju mnogih drugih neprihvatljivih praksi poput dečjih, ranih i prinudnih brakova i genitalnog sakaćenja žena.

Međutim, što je još važnije naglasiti, dostizanje ovih ciljeva iziskuje inicijative koje prevazilaze tradicionalni osmomartovski diskurs i koje obuhvataju delovanje kako u javnoj, tako i u privatnoj sferi.

Tokom 2016. godine, Praxis doprinosi ostvarenju navedenih ciljeva sprovođenjem brojnih aktivnosti koje su usmerene na prevenciju i eliminaciju dečjih, ranih i prinudnih brakova, kao i na zaštitu dece i žena izbeglica, imajući u vidu da njihov specifičan položaj zahteva značajan broj rodno osetljivih usluga i mehanizama zaštite.

U ime osvrta na borbe za lična i ljudska prava koje su žene kroz istoriju vodile, i uz nameru da osmomartovski duh ostane prepoznatljiv upravo po borbenosti i neustrašivosti žena, predstavljamo vam priču o neverovatnoj Nawal Soufi.

Pročitajte priču: Meet the One-Woman Syrian Rescue Mission

Pročitano 10906 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action