Diskriminacija

četvrtak, 31. mart 2016.

Slavimo transrodnost i podsećamo na važnost zajedničke borbe za prava trans osoba u Srbiji

Međunarodni dan vidljivosti trans osoba, 31. mart, je dan kada slavimo transrodnost, hrabrost i istrajnost pojedinki i pojedinaca u odlučnosti da žive svoj život izvan dominantnih rodnih normi i budu ono što jesu, uprkos svim poteškoćama sa kojima se suočavaju nakon otvorenog istupanja i afirmacije sopstvenog rodnog identiteta.

Iako u Srbiji postoji antidiskriminaciono zakonodavstvo kojim se zabranjuje diskriminacija i garantuje jednakost svih građanki i građana, trans osobe su, češće nego druge, izložene diskriminaciji i povredi osnovnih ljudskih prava, kao što su pravo na ljudsko dostojanstvo, telesni integritet, život bez nasilja, pravo na medicinsku zaštitu, pravo na bračni život i mnoga druga.

Među najvećim pravnim problemima ka zaštiti i punoj ravnopravnosti trans osoba nalazi se nepostojanje zakona kojim bi se zaštitila prava trans osoba u Srbiji i regulisala važna pitanja iz različitih sfera života, kao što su mogućnost promene oznake pola/roda, ličnog imena i JMBG-a u svim ličnim dokumentima.  

Zašto je vidljivost trans osoba važna

Visok nivo nasilja, stigmatizacija, nemogućnosti promene dokumenata, nezaposlenost, nedostatak finansijskih sredstava za prilagođavanje pola (za osobe koje to žele), odsustvo bezbednosti u javnom prostoru i neprocesuiranje zločina iz mržnje prema trans osobama samo su neke od poteškoća sa kojima se trans osobe susreću u svakodnevnom životu. Uprkos tome, trans osobe i problemi sa kojima se suočavaju ostaju mahom nevidljivi. Ukoliko se i pominju, trans osobe su u medijima neretko predstavljene u negativnom kontekstu i u duhu senzacionalizma.

Kako bismo podržali trans osobe i podstakli etičko i profesionalno izveštavanje kojim se uvažava i poštuje lični integritet i dostojanstvo trans osoba, analizirali smo izveštavanje štampanih i online medija o trans osobama u Srbiji i napravili preporuke za izveštavanje. Pored analize vrednosnog konteksta u odnosu na trans osobe i prisustva senzacionalizma u tekstovima, bitna kategorija analize bilo je i saznanje da li se o trans osobi, o kojoj je reč u tekstu, govori u skladu sa njenim rodnim identitetom. 

Analizu izveštavaja štampanih i online medija o trans osobama u Srbiji preuzmite ovde, a Preporuke medijima za izveštavanje o trans osobama možete preuzeti ovde. Obe publikacije nastale su u okviru saradnje sa Gayten-LGBT i Medijskim arhivom EBART.

Nadamo se da ćemo na ovaj način doprineti jasnijem definisanju profesionalnih i etičkih standarda prilikom izveštavanja o datoj temi, ali i boljoj vidljivosti i upoznavanju trans identiteta i specifičnosti konteksta egzistencije trans osoba.

Pročitano 13636 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action