Diskriminacija

utorak, 19. april 2016.

Praxis u Školi za buduće branitelje/ke ljudskih prava

Tokom 11. i 12. aprila posetili smo Civil Rights Defenders Školu za buduće branitelje/ke ljudskih prava i održali predavanja u Beogradu i Nišu. Polaznicima i polaznicama škole, većinom studentima i studentkinjama političkih nauka, prava i srodnih fakulteta, predstavili smo svoj rad i iskustva, uz poseban osvrt na oblasti zaštite prava Roma, borbe protiv diskriminacije i zaštite migranata i izbeglica.

Koristeći konkretne primere iz prakse, razgovarali smo o problemima sa kojima se susreću Romkinje i Romi u postupcima upisa u matične knjige rođenih i postupcima sticanja državljanstva. Tokom interaktivnih predavanja, posvetili smo posebnu pažnju problemu pravno nevidljivih lica, koja bez posedovanja ličnih dokumenata ne mogu da pristupe osnovnim pravima. Diskutovali smo o slučajevima koji pojašnjavaju pristup pravima na zdravstvenu i socijalnu zaštitu, stanovanje i obrazovanje. Predstavili smo koncept diskriminacije i prava na ravnopravnost, kao i raspoložive mehanizme za borbu protiv diskriminacije. 

Buduća generacija branitelja/ki ljudskih prava dobila je priliku da čuje kako na delu izgleda zaštita osnovnih ljudskih prava, šta podrazumeva besplatna pravna pomoć, kao i kakav je značaj aktivnosti javnog zagovaranja i podizanja svesti u procesu stvaranja jednog boljeg, ravnopravnijeg društva.

 

Pročitano 15361 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action