Diskriminacija

ponedeljak, 18. april 2016.

Praxis na prezentaciji pravne zaštite protiv diskriminacije

U petak, 15. aprila, Praxis je učestvovao na prezentaciji analize pravne zaštite protiv diskriminacije u Srbiji. Prezentaciju je organizovao Centar za ljudska prava Pravnog fakulteta u okviru potprojekta “Pravna zaštita protiv diskriminacije u jugoistočnoj Evropi“, uz podršku GIZ-a.

Pored koleginice Kristine Vujić, koja je rad Praxisa predstavila kroz istraživanje o pristupu Romkinja socioekonomskim pravima, na događaju su govorili predstavnici Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, predstavnici Kancelarije za ljudska i manjinska prava, predstavnici međunarodnih i nevladinih organizacija, kao i prof. dr Ivana Krstić, koja je pripremila analizu. 

Na prezentaciji su predstavljeni rezultati regionalne analize stanja antidiskriminacije u Srbiji, uz posebno isticanje značaja obrazovnih institucija za ovu oblast. Poverenica je iznela najznačajnije nalaze novog Redovnog godišnjeg izveštaja Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, prema kome su dva najčešća osnova za podnošenje prituižbi pol i nacionalnost i etnička pripadnost. 

Redovan godišnji izveštaj Poverenika za zaštitu ravnopravnosti možete pročitati ovde.

 

Pročitano 12289 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action