Diskriminacija

sreda, 23. oktobar 2013.

Praxis objavio izveštaj Zaštita Roma od diskriminacije

Praxis je objavio izveštaj Zaštita Roma od diskriminacije u okviru projekta „Doprinos socijalnoj inkluziji i borbi protiv diskriminacije marginalizovane populacije u Srbiji“, koji finansira Ministarstvo inostranih poslova Kraljevine Norveške.

Višedecenijska socijalna isključenost posebno je pojačana ekstremnim siromaštvom u kome se jedan broj Roma našao pogođen ratnim dešavanjima. Uprkos činjenici da zakonski okvir u nekim oblastima jeste zadovoljavajući, kao i da postoji inicijativa države da se raznim inkluzivnim merama položaj Roma unapredi, stanje svesti je takvo da se Romi često doživljavaju građanima drugog reda. Visok stepen netolerancije, predrasude i stereotipi o Romima od strane većinskog stanovništva, medija, predstavnika državnih i lokalnih organa, svakodnevno su prisutni. Zbog toga, Romi uglavnom radije pristaju na život u izolaciji, boreći se da obezbede minimum životne egzistencije.

Izveštaj se bavi pitanjem diskriminacije prilikom ostvarivanja socioekonomskih prava. Pošto se iskustva u ovoj oblasti temelje uglavnom na strateškim slučajevima koje je Praxis vodio od usvajanja Zakona o zabrani diskriminacije, kroz analizu slučajeva prikazano je stanje u praksi, stav državnih organa i predloženi koraci za poboljšanje trenutnog stanja.

Preuzmite izveštaj: Zaštita Roma od diskriminacije

Pročitano 16002 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action