Diskriminacija

utorak, 8. april 2014.

Saopštenje Praxisa povodom Svetskog dana Roma

Povodom Svetskog dana Roma želimo da uputimo najlepše želje svojim sugrađanima romske nacionalnosti.

Istovremeno, želimo da skrenemo pažnju javnosti da je romska populacija i dalje jedna od najugroženijih i najmarginalizovanijih društvenih grupa u Srbiji. Usvajanjem ili izmenom postojećih zakona, razvijanjem strateškog okvira i preduzimanjem različitih afirmativnih mera i aktivnosti, učinjen je važan korak ka unapređenju položaja Roma i Romkinja. Pa ipak, primena usvojenih rešenja u praksi često izostaje ili je neujednačena, dok se mnoge od preduzetih mera mogu oceniti kao kratkoročne i neprilagođene posebnim potrebama ugroženih grupa.

Stepen siromaštva romske populacije, uslovi života, evidentirani problemi u pristupu pravima, posebno pravima na upis u matične knjige i državljanstvo, zdravstvenu i socijalnu zaštitu, rad i zapošljavanje, obrazovanje i adekvatno stanovanje, kao i široko rasprostranjena diskriminacija, predrasude i negativni stereotipi prema ovoj društvenoj grupi jasno ukazuju na činjenicu da su preduzete mere nedovoljne i da je potrebno uložiti dodatne napore i prevazići brojne prepreke na putu ka istinskoj uključenosti Roma i Romkinja u društvo.

Pročitano 17247 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action