Diskriminacija

sreda, 6. maj 2015.

Održan okrugli sto “Antidiskriminacioni pravni i strateški okvir - definisanje prioriteta i izazova civilnog društva”

Praxis je, zajedno sa partnerskom ogranizacijom Equal Rights Trust (ERT) iz Londona, uz podršku Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, 27. aprila 2015. godine u Beogradu organizovao okrugli sto pod nazivom Antidiskriminacioni pravni i strateški okvir – definisanje prioriteta i izazova civilnog društva.


Okrugli sto je imao za cilj definisanje zajedničkih prioriteta i ključnih izazova organizacija civilnog društva u oblasti implementacije antidiskriminacionog pravnog i strateškog okvira, a organizovan je u okviru projekta Osnaživanje civilnog društva radi implementacije antidiskriminacionih zakona u Srbiji, koji je podržan od strane Evropske unije.


Ovaj događaj
otvorile su Ivanka Kostić iz Praxisa i Ana Milenić iz Delegacije EU u Republici Srbiji. Zatim je dr Dimitrina Petrova iz ERT-a govorila o aktuelnim međunarodnim trendovima i pravu na ravnopravnost, osvrnuvši se na teoriju i praksu. Ona je istakla da su važni koraci bili pomeranje fokusa sa pojedinca na kolektiv, kao i proširivanje ličnih svojstava koja su osnov diskriminacije. Nakon ovoga, članovi radne grupe, koja je formirana u okviru navedenog projekta, predstavili su prioritete i glavne izazove u oblasti kojom se bave. Radnu grupu čine: Tamara Lukšić-Orlandić, za prava deteta; Jovanka Todorović Savović, Labris, za LGBT prava; Vanja Macanović, Autonomni ženski centar, za rodnu ravnopravnost; Osman Balić, SKRUG-Liga Roma, za prava Roma; Dragana Ćirić Milovanović, MDRI, za prava osoba sa invaliditetom i Vladimir Petronijević, Grupa 484, za prava migranata.


Događaju je prisustvovalo preko 50 predstavnika organizacija civilnog društva i medija iz cele Srbije, međunarodnih organizacija, lokalnih samouprava i nezavisnih institucija. Nakon pomenutih izlaganja učesnici su u manjim grupama definisali prioritete i ključne izazove za unapređenje implementacije antidiskriminacionog pravnog i strateškog okvira. Potom se u manjim grupama sa ostalim učesnicima diskutovalo o rezultatima rada.

Pokazalo se da je saradnja aktera koji se bave pravima različitih ugroženih grupa od velikog značaja za unapređenje implementacije antidiskriminacionog pravnog i strateškog okvira. Ovakvo povezivanje omogućilo je bolji uvid u izazove sa kojima se součavamo i otvorilo nove mogućnosti saradnje. Često preklapanje različitih oblasti, kao i identični izazovi sa kojima se suočavaju različite ugrožene grupe predstavljaju dobar osnov za dalju saradnju. Proširivanje takve saradnje i čvršće povezivanje je od izuzetnog značaja kada je reč o fenomenu višestruke diskriminacije, koji je svakodnevno prisutan. Učesnici okruglog stola ocenili su da je višestruka diskriminacija veoma opasna pojava, koja ostavlja duboke posledice na ugrožene grupe, zbog čega problemu višestruke diskriminacije u budućnosti treba posvetiti više pažnje.

 

 

Pročitano 26215 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action