Migracije

petak, 27. maj 2016.

Objavljena publikacija „Pravni aspekti zaštite izbeglica i migranata – studije slučajeva“

U okviru projekta PROACTION – Zaštita od diskriminacije tražilaca azila i dece bez pratnje u migracijama, Praxis je, kao partner Grupe 484, pružao besplatnu pravnu pomoć, informisanje i savetovanje izbeglicama u periodu od od novembra 2014. do juna 2016. godine. Projektna iskustva i nalazi u vezi sa pruženom pravnom pomoći i analizom prakse postupanja, objavljeni su u publikaciji „Pravni aspekti zaštite izbeglica i migranata – studije slučajeva“.

Publikaciju možete preuzeti ovde

Pročitano 11403 puta
  • 1
  • 2
  • 3

Pristup pravima i integracija povratnika po sporazumu o readmisiji

Problemi IRL u pristupu imovinskim pravima na Kosovu - u 7 slika

Zaštita prava interno raseljenih lica - u očekivanju trajnog rešenja

Izvestaji praxisa

 

POPULARNI TAGOVI

 

Praxis watch

Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action