Migracije

četvrtak, 29. mart 2007.

Predstavljen izveštaj Praxisa

Na konferenciji radne grupe za IRL u Beogradu predstavljen izveštaj Praxisa “Pristup dokumentima za interno raseljena lica u Srbiji“

Dana 29. marta 2007. godine u Beogradu je održana konferencija radne grupe za IRL koju su zajedno organizovali UNHCR, OEBS i Praxis. Na Konferenciji je učestvovalo 130 predstavnika vlade, međunarodnih organizacija, domaćih i međunarodnih nevladinih organizacija, diplomatskog kora i medija. Tom prilikom su predstavljena dva izveštaja: izveštaj Praxisa “Pristup dokumentima za IRL u Srbiji“ i ažurirana verzija izveštaja “Analiza položaja interno raseljenih lica sa Kosova u Srbiji: zakon i praksa“ koji je u oktobru 2005. godine prvi put napisala Međuagencijska radna grupa za interno raseljena lica. Ažuriranu verziju su zajedničkim naporom napisali UNHCR i Praxis, a podršku su pružile brojne međunarodne organizacije i međunarodne i domaće nevladine organizacije koje se svakodnevno bave pitanjem interno raseljenih lica.

Izveštaj koji su zajedno sačinili UNHCR i Praxis pruža širi pregled položaja interno raseljenih lica, ukazuje na nedostatke u pravnom sistemu i predlaže konkretna rešenja problema IRL kojim bi im se omogućio uspešan pristup osnovnim građanskim, političkim, socijalnim i ekonomskim pravima, uključujući i dokumentaciju.

Izveštaj Praxisa “Pristup dokumentima za IRL u Srbiji“ se bavi problemima sa kojima se IRL suočavaju, kako u Srbiji tako i na Kosovu, u pristupu dokumentaciji koja je od suštinskog značaja za uživanje osnovnih ljudskih i građanskih prava. Sačinjen na osnovu iskustva koje su pravnici Praxisa stekli svakodnevno pružajući pomoć raseljeničkoj populaciji, izveštaj ukazuje na glavne prepreke u pristupu dokumentaciji, konkretne probleme u vezi sa neujednačenom praksom upravnih i sudskih organa, rad Praxisa na javnom zagovaranju i preporuke za rešavanje problema u vezi sa dokumentacijom. Cilj izveštaja je da svim zainteresovanima pruži informacije o ovom pitanju, kao i da motiviše sve nivoe vlasti da deluju u skladu sa svojim ovlašćenjima i dužnostima kako bi se prevazišli problemi u vezi sa dokumentacijom i omogućilo ostvarenje osnovnih ljudskih prava.

Preuzmite dokument: Pristup dokumentima za interno raseljena lica u Srbiji

Pročitano 12017 puta
  • 1
  • 2
  • 3

Pristup pravima i integracija povratnika po sporazumu o readmisiji

Problemi IRL u pristupu imovinskim pravima na Kosovu - u 7 slika

Zaštita prava interno raseljenih lica - u očekivanju trajnog rešenja

Izvestaji praxisa

 

POPULARNI TAGOVI

 

Praxis watch

Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action