Program statusnih i socioekonomskih prava

četvrtak, 6. oktobar 2016.

I dalje se ne naslućuje rešenje za stanovnike Čukaričke šume

U neformalnom naselju „Čukarička šuma“ preko 17 godina žive Romi i Romkinje, uglavnom interno raseljena lica sa Kosova, u improvizovanim stambenim objektima bez ikakve infrastrukture, i u krajnje nehumanim uslovima. Prema popisu Sekretarijata za socijalnu zaštitu u naselju živi 81 porodica, odnosno 467 osoba. Gotovo bez izuzetka, reč  je o nezaposlenim osobama. Najčešće žive isključivo od sakupljanja sekundarnih sirovina.

Nakon više od 17 godina još uvek ne postoji naznaka za pronalaženje trajnog i održivog stambenog rešenja za ova lica. 

U novembru 2014. godine, Praxis je, uz podršku SKRUG-a koji okuplja 75 organizacija civilnog društva i Mreže organizacija za decu Srbije, koja okuplja 95 organizacija civilnog društva, uputio molbu Komesarijatu za izbeglice i migracije za urgentno pružanje pomoći stanovnicima neformalnog naselja „Čukarička šuma“ u vidu dodele materijala za ogrev.

Tadašnji povod za obraćanje bio je organizovan protest građana/ki naselja Čukarička padina protiv stanovnika/ca obližnjeg neformalnog naselja „Čukarička šuma“ zbog kancerogenog dima koji je, prema tvrdnjama građana, poticao od paljenja guma, kablova i drugih sekundarnih sirovina u tom naselju. Iako su građani koji su protestovali isticali da je zbog kancerogenog dima ugroženo njihovo zdravlje i zdravlje njihove dece, tokom paljenja sekunadarnih sirovina, ipak, najviše trpi zdravlje samih stanovnika naselja „Čukarička šuma“. 

Pre dve godine izrazili smo zabrinutost za stanovnike/ce naselja „Čukarička šuma“ i, imajući u vidu široko rasprostranjenu diskriminaciju prema Romima i Romkinjama, ukazali na proteste kao na ozbiljnu pretnju miru i bezbednosti stanovnika/ca naselja. Svesni činjenice da je za rešavanje problema stanovnika/ca neformalnog naselja „Čukarička šuma“ i pronalaženje trajnog i održivog rešenja za pitanje stanovanja neophodno uključivanje svih relevantnih aktera, tada smo se obratili Komesarijatu za izbeglice i migracije sa molbom da hitno preduzme mere i aktivnosti u okviru svoje nadležnosti i da u saradnji sa relevantnim institucijama i državnim organima osigura rešavanje stambenog pitanja stanovnika ovog naselja i obezbedi da im se uputi pomoć u vidu dodele drva za ogrev. Tom prilikom, dobili smo odgovor da je Komesarijat za izbeglice i migracije inicirao sastanak nadležnih službi opštine Čukarica i Grada Beograda, koji je održan 21.11.2014. godine, kada je dogovoreno da Grad Beograd donese plan zatvaranja neformalnih centara na teritoriji Grada i u skladu s tim preduzme odgovarajuće aktivnosti.

Od septembra su ponovo aktuelni protesti građana/ki opštine Čukarica, koji su u medijima zabeleženi naslovima Čukarička padina u dimu spaljenih guma i LJUDI, POTROVAĆE NAS! Žitelji Čukaričke padine zabrinuti zbog svakodnevnog paljenja guma i kablova. Gradske vlasti su se dosetile ovog puta na koji način mogu rešiti problem paljenja sekundarnih sirovina - uvođenjem celodnevnog dežurstva oko ovog dela Čukaričke padine, tako da će se na prijave građana, a u saradnji sa Komunalnom policijom brzo reagovati ukoliko dođe do ponovnih paljenja sekundarnih sirovina.

Uprkos Praxisovoj inicijativi, molbi i ukazivanju na neophodnost urgentnog pružanja pomoći stanovnicima ovog naselja, situacija se nije značajno promenila. Pred dolazeću zimu, kako ne vidimo adekvatan odgovor predstavnika vlasti na probleme sa kojima se suočavaju stanovnici/e neformalnog naselja „Čukarička šuma“, još jednom apelujemo da se preduzmu mere koje imaju za cilj unapređivanje životnih uslova u ovom naselju.

Pročitano 15852 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action