Program statusnih i socioekonomskih prava

ponedeljak, 7. novembar 2016.

Zaustavimo apatridiju među decom u Evropi!

Preuzeto sa Info 24 portala za naš region

Tribinu pod nazivom „Zaustavimo apatridiju među decom u Evropi“, realizovala je danas Kancelarija za mlade, Gradska opština Palilula u Ustanovi kulture Palilula.

 „Organizovan je info dan o apatridiji, gde smo vam približili sa kojim problemima se susreću ljudi bez državljanstva u svetu i Srbiji i kakve posledice to sa sobom povlači. Uz predavanje smo spremili i vizuelne atraktivne razglednice, kao i video koji je pripremila Evropska mreža za pitanje apatridije, koja je i pokrenula kampanju- Nijedno dete ne sme biti apatrid. Ovom kampanjom pozivaju se sve države Evrope da regulišu svoje zakone kako bi se problem apatridije konačno rešio“, rekla je ambasadorka Ivana Radojković na tribini.

Ko su apatridi ?

Apatridi su lica koja zakoni nijedne države ne smatraju svojim državljanima. Sa problemom neposedovanja državljanstva u Srbiji se u najvećoj meri suočavaju pripadnici romske zajednice. Oni koji nisu upisani u matične knjige rođenih istovremeno su ostali i bez državljanstva. Sličan je položaj onih čija činjenica državljanstva nije upisana u matične knjige uprkos postojanju osnova za sticanje državljanstva, oni koji su upisani u matične evidencije koje su uništene ili nestale, kao i oni koji su usled raspada SFRJ ostali bez državljanstva ili stekli državljanstvo zemlje u kojoj ne žive. Sva ta pomenuta lica su u riziku od apatridije, a među njima je veliki broj dece, saopšteno je na tribini.

„Jedna od naših osnovnih programa je edukacija za mlade na različite teme i oblasti društvenog života. Opština Palilula ima mnogo izbeglih i raseljenih lica koji su doseljeni na našu teritoriju. Prepoznali smo da je neophodna njihova integracija u društvu i tim povodom mlade informišemo i edukujemo na ovu temu. Prisutan je veliki broj mladih, učenici iz srednjih Paliluskih škola, kao i volonteri KZM-a“, izjavila je koordinatorka KZM-e, Aleksandra Saša Petrović. 


Šta znači državljanstvo ?

Državljanstvo je zakonom priznata veza pojedinaca sa nekom državom. Po osnovu takve,zakonom priznat, veze i statusa državljanina, pojedinac stiče prava koja garantuje pravni sistem njegove države, ali i obaveze. Život bez državljanstva povezan je sa brojinm teškoćama. Nerešeno pitanje državljanstva neminovno povlači i nemogućnost pristupa svim državljanstvom uslovljenim pravilima. Što bi u prevodu značilo, ne možete da završite školu, nemate socijalnu pomoć, ograničena vam je zdravstvena zaštita i sl.,objašnjeno je na tribini.

Dakle, u cilju sprečavanja apatridije među decom neophodno je obezbediti da ubuduće svako dete bude upisano u matičnu knjigu roženih odmah po rođenju bez obzira na status roditelja.

 

Pročitano 16161 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action