Program statusnih i socioekonomskih prava

utorak, 22. novembar 2016.

Praxis uz 50 drugih organizacija civilnog društva poziva evropske zemlje da zaustave apatridiju među decom

Evropska mreža za pitanja apatridije (ENS), koja okuplja preko pedeset organizacija civilnog društva širom Evrope uključujući i Praxis, danas predaje peticiju članovima Evropskog parlamenta i Saveta Evrope, pozivajući evropske lidere da zaustave apatridiju među decom.

Peticija, kojom je prikupljeno preko 21000 potpisa ukazuje na potrebu za zaštitom od apatridije hiljade dece u Evropi. Ova peticija deo je šire kampanje koja okuplja veliki broj aktera koji vrše pritisak na evropske zemlje da reformišu svoje zakone o državljanstvu koji onemogućavaju da deca steknu državljanstvo. Kampanja se, pored drugih zemalja, sprovodi u Italiji, Poljskoj, Sloveniji, Francuskoj, Engleskoj, Albaniji, Makedoniji i Srbiji.

Apatridija među decom je i dalje problem širom Evrope, a hiljade dece je bez državljanstva usled pravnih praznina i neuspeha država da na pravi način primene relevantne mere zaštite. Manje od polovine evropskih zemalja je u potpunosti uvrstilo mere zaštite od apatridije u svoje zakonodavstvo kako bi ispunilo svoje međunarodne obaveze da zaštite pravo svakog deteta na državljanstvo.

Istraživanje koje je ENS sprovela pokazalo je da deca roditelja koji su apatridi često nasleđuju taj status. Napuštena i usvojena deca u situacijama u kojima je državljanstvo roditelja nepoznato takođe mogu biti u riziku od apatridije, kao i ona deca koja prolaze kroz postupke u vezi sa međunarodnim usvojenjem, ili deca koja su u Evropu došla kao izbeglice.

Deca bez državljanstva najčešće imaju ograničen pristup zdravstvenoj zaštiti, obrazovanju i tokom odrastanja će nailaziti na niz ograničenja.

Kris Neš, direktor Evropske mreže za pitanja apatridije istakao je:

“Teško je zamisliti život dece koja odrastaju bez državljanstva. Deca koja su izložena ovakvom odrastanju mogu ostati bez zdravstvene zastite, prilike za obrazovanje I drugih prilika. Ostaju neispunjenih potencijala i uz osećaj da nigde zaista ne pripadaju. 

Podrška kampanji #NijednoDeteNeSmeBitiApatrid širom Evrope, rezultirala je sa preko 21000 potpisa peticije i ukazuje na jaku volju da se zaustavi apatridija, kao i patnja koju ovaj problem prouzrokuje kako deci, tako i roditeljima. Dobra vest je da se problem može rešiti uzajamnom saradnjom civilnog sektora i država, tako da se apatridija iskoreni zauvek.” 

 

 

Pročitano 9174 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action