Program statusnih i socioekonomskih prava

utorak, 26. decembar 2017.

Praxis objavio izveštaj „Utvrđivanje vremena i mesta rođenja, pravo na državljanstvo i prijava prebivališta – analiza preostalih problema“

U okviru projketa „Pravna pomoć licima u riziku od apatridije u Srbiji“, finansiranog od strane UNHCR-a, Praxis je objavio izveštaj „Utvrđivanje vremena i mesta rođenja, pravo na državljanstvo i prijava prebivališta – analiza preostalih problema“. U izveštaju se analiziraju propisi i praksa organa u postupcima koji za cilj imaju upis činjenice rođenja i državljanstva u matične knjige, kao i u postupcima prijave prebivališta i izdavanja lične karte.

U izveštaju se ocenjuje da je, nakon napretka koji je ostvaren pre nekoliko godina, u poslednje vreme došlo do stagnacije u oblasti ostvarivanja prava na upis u matičnu knjigu rođenih i sprečavanja apatridije. Tako se ističe da i dalje postoje pravne prepreke koje dovode do pojave novih pravno nevidljivih lica, kao što i dalje postoje problemi u praksi koji postupke ostvarivanja prava na upis u matične knjige, sticanja državljanstva i prijave prebivališta čine znatno dužim i mnogo komplikovanijim nego što bi oni smeli da budu. U izveštaju se posebno naglašava da Srbija i dalje nije ispunila svoje obaveze koje je preuzela ratifikovanjem međunarodnih konvencija, tako da i dalje deca čije majke ne poseduju lične dokumente ne mogu da se upišu u matičnu knjigu rođenih odmah po rođenju. Štaviše, okolnost da majke ne poseduju lična dokumente često i u drugim postupcima koji su usmereni na ostvarivanje statusnih prava dece predstavlja prepreku koja znatno otežava ili potpuno onemogućava vođenje postupaka.

Izveštaj se posebno osvrće i na druge sistemske nedostatke koji otežavaju položaj lica u riziku od apatridije, poput činjenice da još uvek nije donet zakon o besplatnoj pravnoj pomoći i okolnosti da organi uprave u velikom broju slučajeva i dalje ne poštuju obavezu da dokaze pribavljaju po službenoj dužnosti.

 

Preuzmite izveštaje ovde.

Pročitano 8553 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action