Program statusnih i socioekonomskih prava

petak, 27. jul 2018.

Praxis podneo inicijativu Ustavnom sudu za ocenu ustavnosti i zakonitosti podzakonskih akata koji sprečavaju upis svakog deteta odmah nakon rođenja

Praxis je Ustavnom sudu Srbije podneo inicijativu za pokretanje ocene ustavnosti i zakonitosti odredaba dva podzakonska akta, koje sprečavaju upis deteta u matičnu knjigu rođenih odmah po rođenju, u slučaju kada roditelji ne poseduju lične dokumente.

Reč je o Pravilniku o postupku izdavanja prijave rođenja i obrascu prijave rođenja i o Uputstvu o vođenju matičnih knjiga i obrascima matičnih knjiga, koji omogućavaju  upis u matičnu knjigu rođenih samo one novorođenčadi čije majke poseduju lične dokumente. Zbog toga deca čije majke ne poseduju lične karte nakon rođenja neće moći da dobiju izvod iz matične knjige rođenih, a samim tim će im u najranjivijem periodu života biti nedostupne usluge zdravstvene i socijalne zaštite, kao i pristup svim pravima za čije ostvarivanje je potrebno posedovati lične dokumente. Ova situacija još više zabrinjava ako se uzme u obzir da neposedovanja ličnih dokumenata u Srbiji gotovo isključivo pogađa pripadnike romske nacionalne manjine, koji i inače spadaju među najdiskriminisanije i najmarginalizovanije stanovnike Srbije.

U inicijativi za ocenu ustavnosti i zakonitosti, Praxis ukazuje da sporne odredbe podzakonskih akata nisu u skladu sa odredbama Ustava Republike Srbije, Porodičnog zakona i ratifikovanih međunarodnih konvencija, koje svakom detetu garantuju pravo na upis u matičnu knjigu rođenih i na lično ime, i to odmah nakon rođenja. Stoga, Praxis očekuje da Ustavni sud Srbije pokrene postupak ocene ustavnosti i da stavi van snage pomenute odredbe podzakonskih akata. Na taj način ne samo da će se akti niže pravne snage uskladiti sa hijerarhijski višim pravnim normama, već će se okončati nedopustiva praksa koja rezultira kršenjem osnovnih ljudskih prava najugroženijim građanima Srbije i sprečiće se pojava novih slučajeva pravno nevidljive dece.

Pročitano 7084 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action