Program statusnih i socioekonomskih prava

ponedeljak, 18. jun 2018.

Učešće Praxisa na trećem sastanku Nacionalne radne grupe za praćenje reforme javne uprave u Srbiji

Treći sastanak Nacionalne radne grupe za  praćenje reforme javne uprave u Srbiji održan je 13. juna 2018. godine u Beogradu. Prisustvovali su predstavnici Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj, u okviru SIGMA programa, koji su tokom prvog dela sastanka predstavili ključne rezultate procene Srbije u oblasti reforme javne uprave za 2017. godinu.

Sastanak je otvorio Brian Finn, viši savetnik za upravljanje javnim finansijama, izjavivši da rezultati izveštaja o monitoringu pokazuju da je Srbija ostvarila značajna poboljšanja u poređenju sa prethodnim periodom procene, naglasivši da su pojedine oblasti reforme javne uprave u Srbiji iznad regionalnog proseka, ali da je i dalje neophodno poboljšanje brzine implementacije i ispunjenja obaveza, pokazati posvećenost reformama, realistično isplanirati troškove i pažljivo nadgledati ostvarene rezultate. U drugoj sesiji, Annika Uudelepp, viša savetnica SIGME za strategiju i reformu, i Primož Vehar, viši savetnik za pružanje usluga, fokusirali su se na stanje državnih službi u Srbiji i osvrnuli se na međunarodne standarde i dobre prakse u ostvarivanju visoke profesionalnosti državnih službi. Takođe su naglasili da su viši državni službenici od izuzetne važnosti za uspešnost administracije u svim državama, ali da se u Srbiji dešava da često nisu izabrani putem otvorenog konkursa, što dovodi do slabljenja njihove uloge, ostavljajući ih u stanju nesigurnosti za svoju poziciju i preti da politizuje njihov rad. Na kraju, Vehar je predstavio SIGMA preporuke koje bi dovele do poboljšanja pružanja usluga građanima, uključujući manje birokratije, a više e-uprave i digitalizacije.

U drugom delu sastanka, Miloš Đinđić, glavni WeBer istraživač predstavio je članovima Nacionalne radne grupe rezultate monitoringa reforme javne uprave.

Milena Lazarević, menadžerka Weber projekta i programska direktorka Centra za evropske politike predstavila je rezultate ankete sprovedene među državnim službenicima, implementirane u okviru monitoringa reforme javne uprave. Upitnik je bio široko distribuiran i popunjen od strane 1 199 državnih službenika zaposlenih u centralnoj administraciji.

Sastanak Nacionalne radne grupe zaključen je prikupljanjem sugestija i komentara učesnika za sastanak platforme WeBER-a koji će biti održan 19. juna 2018. godine. Tim povodom, Jasmina Miković je predstavila glavne nalaze istraživanja Praxisa o transparentnosti lokalne samouprave i sprovođenju novog Zakona o opštem upravnom postupku, koje je sprovedeno u okviru projekta Doprinos reformi javne uprave u Kraljevu. Ujedno je istakla značaj poštovanja i primene principa ljudskih prava u kreiranju lokalnih politika, sa posebnim osvrtom na važnost učešća svih grupa u društvu, uključujući decu, žene, manjine i određene ugrožene grupe u donošenju odluka, kako bi lokalna samouprava bila spremna da odgovori na potrebe osetljivih društvenih grupa. Pri tom, neophodno je stalno brinuti o očuvanju principa nediskriminacije u svim lokalnim politikama, a posebno u segmentu donošenja odluka i pružanja usluga.

Pogledaj saopštenje na platformi WeBER-a
Pogledajte video prilog o aktivnostima sprovedenim u okviru WeBER projekta.

Pročitano 9571 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action