Program statusnih i socioekonomskih prava

ponedeljak, 27. decembar 2021.

Kad centar za socijalni rad odbije da detetu odredi lično ime

Ronaldo [1] je rođen u decembru 2020. godine u Beogradu, u Kliničkom centru Srbije. Ronaldova majka Bukurije Osmani [1] nije upisana u matične knjige rođenih. Rođena je u Podujevu, a u Beograd se doselila kada je zasnovala vanbračnu zajednicu. Za Bukurije je Služba za besplatnu pravnu pomoć opštine Zemun u aprilu 2021. godine pred Trećim osnovnim sudom u Beogradu pokrenula postupak za utvrđivanje vremena i mesta njenog rođenja. Ovaj postupak još uvek nije okončan.

Pošto Bukurije ne poseduje lične dokumente, Ronaldu roditelji nisu mogli da pred matičarem odrede lično ime. Postupak određivanja ličnog imena pokrenut je pred Centrom za socijalni rad (CSR) Zemun krajem januara 2021.godine.

S obzirom na to da u zakonskom roku nije doneto rešenje, krajem aprila je postupajućem organu upućena urgencija. Međutim, ni nakon toga Centar za socijalni rad Zemun nije preduzimao nikakve radnje u ovom postupku, pa je Ronaldov otac krajem maja otišao u CSR da se raspita o statusu predmeta. Tom prilikom mu je rečeno da se čeka mišljenje pravnika, ali da postupak najverovatnije neće moći da se sprovede sve dok majka ne pribavi ličnu kartu. Polovinom jula, otac je ponovo otišao u CSR, gde mu je potvrđeno da postupak neće biti sproveden dok majka ne dobije ličnu kartu.

U instrukciji Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja koje je upućeno centrima za socijalni rad 2014. godine naglašeno je da je pravo na lično ime garantovano Konvencijom o pravima deteta, Ustavom i Porodičnim zakonom, te da i deci čiji roditelji ne poseduju lične dokumente mora biti određeno lično ime. Instrukcijom je precizirano da se i u takvim situacijama roditeljima mora omogućiti učešće u postupku ukoliko njihov identitet može da garantuje neko treće lice koje poseduje lični dokument ili ukoliko su lično poznati službenom licu.

U julu 2021. godine izjavljena je žalba zbog nedonošenja rešenja u zakonskom roku. Međutim, drugostepeni organ - Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju, takođe je znatno prekoračio propisani rok i još uvek nije doneo odluku po žalbi, iako je to morao da učini najkasnije u roku od dva meseca od prijema žalbe.

Ovakvim postupanjem centra za socijalni rad, deci čije majke nemaju dokumenta krši se pravo na upis u matičnu knjigu rođenih i na lično ime, i uskraćuju im se brojna druga prava koja nije moguće realizovati bez izvoda iz matične knjige rođenih, uključujući i prava na zdravstvenu i socijalnu zaštitu.

 

[1] Nisu njihova prava imena

Pročitano 6907 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action