Program statusnih i socioekonomskih prava

petak, 31. maj 2013.

Praxis objavio izveštaj "Pristup socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti za ugrožene grupe na jugu Srbije"

Izveštaj Pristup socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti za ugrožene grupe na jugu Srbije nastao je kao deo aktivnosti na istoimenom projektu, finansiranom od strane Fondacije Caritas iz Luksemburga. Projektne aktivnosti sprovodile su se u periodu od 1. decembra 2012. godine do 31. maja 2013. godine na teritoriji sedam opština Pčinjskog okruga (Vranje, Bujanovac, Vladičin Han, Surdulica, Trgovište, Preševo i Bosilegrad).

Cilj izveštaja je da se što potpunije sagleda situacija kada je reč o pristupu pravima iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite za ugroženu populaciju u južnim opštinama. Podaci koji su prikazani u izveštaju dobijeni su neposredno od lica koja pripadaju posebno osetljivim grupama, poput Roma i interno raseljenih lica, zatim na sastancima sa predstavnicima institucija u čijoj je nadležnosti odlučivanje o navedenim socioekonomskim pravima, kao i na treningu, organizovanom za romske aktiviste i predstavnike organizacija civilnog društva. Značajne informacije dobijene su pružanjem pravne pomoći za ostvarivanje navedenih prava u pojedinačnim slučajevima.

Preuzmite izveštaj Pristup socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti za ugrožene grupe na jugu Srbije

Pročitano 13106 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action