Program statusnih i socioekonomskih prava

utorak, 22. septembar 2015.

ENS objavljuje novi izveštaj "Nijedno dete ne sme biti apatrid"

Evropska mreža za pitanja apatridije (ENS) danas objavljuje novi izveštaj “No Child Should be Stateless” (Nijedno dete ne sme biti apatrid) kao deo kampanje koja je u toku, a koja ima za cilj da iskoreni apatridiju među decom u Evropi.

Izveštaj predstavlja sintezu istraživanja koja su sprovele članice ENS u osam evropskih zemalja, kao i analizu nacionalnog zakonodavstva u svih 47 zemalja članica Saveta Evrope. Izveštaj objašnjava zašto više hiljada dece i dalje odrasta bez državljanstva zbog praznina u nacionalnim zakonima ili prepreka u upisu činjenice rođenja. Kroz izveštaj se takođe otkriva da čak i među zemljama koje su potpisnice međunarodnih konvencija, više od polovine ne ispunjava adekvatno svoje obaveze da obezbedi da deca steknu državljanstvo. Istraživanje takođe ukazuje na nove slučajeve apatridije među decom, uključujući i rizike sa kojima se suočavaju deca izbeglica i migranata, odnosno deca rođena posredstvom surogat majki, usvojena deca ili deca istopolnih parova.

Nijedno dete  nije izabralo da bude apatrid, ali za one koji to jesu to znači odrastanje bez pristupa pravima i uslugama, uskraćeno za prilike, neispunjenih potencijala i osećaja da nikada zaista nigde ne pripadaju. Ono donosi teškoće i agoniju i za decu i njihove roditelje. Pa ipak, ovo je problem koji se u potpunosti može rešiti, pa se izveštaj završava nizom preporuka koje su osmišljene tako da se efikasnije bori protiv – i naposletku iskoreni – apatridija među decom u Evropi.

Možete se priključiti debati o izveštaju na #StatelessKids, kao i da pratite uživo pokretanje događaja u Strazburu od 16.00 -18.00h – uključujući i obraćanje g. Nilsa Muižnieksa, komesara Saveta Evrope za ljudska prava. Ovaj događaj zajednički vode ENS i UNHCR čija kampanja #ibelong nastoji da iskoreni apatridiju globalno u roku od jedne decenije.

Ovde se možete registrovati da dobijate informacije o ENS i njenim kampanjama.

Pročitano 10757 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action