Praxis u medijima

četvrtak, 29. mart 2018.

Doprinos reformi javne uprave u Kraljevu – TV MELOS

Dana 29. marta 2018. godine, Praxis je održao konferenciju na kojoj su predstavljeni rezultati projekta Doprinos reformi javne uprave u Kraljevu, kao deo aktivnosti Projekta unapređivanje kapaciteta civilnog društva Zapadnog Balkana za praćenje reforme javne uprave (WeBER), koji finansira Evropska unija, a sufinansira Kraljevina Holandija. Konferenciji su prisustvovali predstavnici lokalnih organa uprave, organizacija civilnog društva i medija

Pogledajte prilog ovde.

Pročitano 5888 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action