Praxis u medijima

petak, 30. mart 2018.

Praxis o reformi javne uprave u Kraljevu – INFO PLUS

U okviru projekta Unapređivanje kapaciteta civilnog društva Zapadnog Balkana za praćenje reforme javne uprave (WeBER), koji finansira Evropska unija, a sufinansira Kraljevina Holandija, nevladina organizacija Praxis istraživala je proces reforme javne uprave u Kraljevu i uputila predloge za unapređenje tog procesa. Jedan od predloga je da grad Kraljevo mora da obezbedi učešće građana u procesu donošenja odluka, odnosno opštih akata koje donose organi uprave.

Pročitajte ceo prilog ovde.

Pročitano 6887 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action