Praxis u medijima

sreda, 21. april 2021.

Praxis je pripremio izveštaj „Dečji, rani i prinudni brakovi u Srbiji - propisi, reakcija i prevencija“

U okviru projekta „Pravna pomoć licima u riziku od apatridije u Srbiji“, finansiranog od strane Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR) , Praxis je pripremio izveštaj „Dečji, rani i prinudni brakovi u Srbiji - propisi, reakcija i prevencija“.

Više o izveštaju možete pročtati na portalu Autonomija ili poslušati u emisiji „Romano Them – Svet Roma” Radio Beograda.

Pročitano 5930 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action