Praxis u medijima

petak, 11. decembar 2015.

Predstavljanje "Istraživanja o pristupu Romkinja socioekonomskim pravima u Srbiji" - TV Kopernikus

Kristina Vujić, pravna analitičarka u Praxisu, predstavila je "Istraživanje o pristupu Romkinja socioekonomskim pravima u Srbiji", koje je sprovedeno u okviru projekta Pravna pomoć i zagovaranje – pristup pravima i borba protiv diskriminacije Roma, podržanog od Civil Rights Defenders-a i Švedske agencije za međunarodnu saradnju.


Pogledajte prilog na TV Kopernikus.

Pročitano 8509 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action