Praxis Watch

četvrtak, 31. mart 2016.

Povodom Međunarodnog dana vidljivosti trans osoba

Međunarodni dan vidljivosti trans osoba, 31. mart, je dan kada slavimo transrodnost, hrabrost i istrajnost pojedinki i pojedinaca u odlučnosti da žive svoj život izvan dominantnih rodnih normi i budu ono što jesu, uprkos svim poteškoćama sa kojima se suočavaju nakon otvorenog istupanja i afirmacije sopstvenog rodnog identiteta.

Iako u Srbiji postoji antidiskriminaciono zakonodavstvo kojim se zabranjuje diskriminacija i garantuje jednakost svih građanki i građana, trans osobe su, češće nego druge, izložene diskriminaciji i povredi osnovnih ljudskih prava, kao što su pravo na ljudsko dostojanstvo, telesni integritet, život bez nasilja, pravo na medicinsku zaštitu, pravo na bračni život i mnoga druga.

Među najvećim pravnim problemima ka zaštiti i punoj ravnopravnosti trans osoba nalazi se nepostojanje zakona kojim bi se zaštitila prava trans osoba u Srbiji i regulisala važna pitanja iz različitih sfera života, kao što su mogućnost promene oznake pola/roda, ličnog imena i JMBG-a u svim ličnim dokumentima.  

Za više informacija, videti: Slavimo transrodnost i podsećamo na važnost zajedničke borbe za prava trans osoba u Srbiji 

Pročitano 10566 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action