Praxis Watch

petak, 25. novembar 2016.

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama

Na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, u Srbiji se romske devojčice „udaju“ pod izgovorom da su ovakvi brakovi deo tradicije romske zajednice. Dečji, rani i prinudni brakovi predstavljaju kršenje prava devojčica, ugrožavaju njihovo psiho-fizičko zdravlje, izlažu ih većem riziku od nasilja u porodici, dovode do povećane stope ranog napuštanja školovanja, a kasnije i do siromaštva i njihove ekonomske zavisnosti od muža i zajednice. Kao takvi predstavljaju ozbiljna kršenja ženskih ljudskih prava. 

Stoga, želimo da skrenemo pažnju da je potrebno sprečiti dalje zanemarivanje i zlostavljanje devojčica koje zbog ove štetne tradicionalne prakse postaju žene žrtve emocionalnog, psihičkog i fizičkog nasilja. 

Za više informacija, videti ovde.

Pročitano 14038 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action