Praxis Watch

ponedeljak, 8. avgust 2016.

Reci NE – ZATO što sam DETE

U cilju podizanja svesti stručne i šire javnosti o potrebi za prevencijom i eliminacijom dečjih, ranih i prinudnih brakova, Praxis će tokom ove nedelje ukazivati na razne aspekte ove pojave, od statističkih podataka preko uzroka i posledica do glavnih zaključaka i preporuka za dalje aktivnosti, u vidu kratkih poruka i grafikona koji će biti objavljivani na društvenim mrežama.

Problem dečjih, ranih i prinudnih brakova u Srbiji uglavnom je prepoznat kao deo romske tradicije, koji ujedno prožima sve aspekte dečjeg razvoja, jedan je od mogućih uzroka apatridije, ugrožava psihofizičko zdravlje devojčica, izlaže ih većem riziku od nasilja u porodici, dovodi do povećane stope ranog napuštanja školovanja, što zajedno vodi do začaranog kruga siromaštva i ekonomske zavisnosti žena.

Aktivnosti koje Praxis tokom 2016. godine sprovodi uz finansijsku pomoć UNHCR-a, usmerene su na podizanje svesti dece i roditelja, stručne i šire javnosti o rizicima i posledicama dečjih, ranih i prinudnih brakova, kao i na javno zagovaranje u cilju prevencije i eliminacije ovog problema.

Za više informacija, videti ovde.

Pročitano 12947 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action