Praxis Watch

utorak, 25. oktobar 2016.

Izveštaj Praxisa o praćenju zaštite i pružanju pomoći i informacija izbeglicama i migrantima u Beogradu u periodu od 16. septembra do 15. oktobra 2016. godine

Broj izbeglica i migranata svakodnevno prisutnih u parkovima pored Beogradske autobuske stanice se popeo na skoro 1.300 ljudi u novembru, u poređenju sa oko 600 sredinom septembra. Skoro svi azilni i prihvatni centri su puni, uključujući i Krnjaču, a oko 1000 izbeglica i migranata spavalo je na otvorenom u Beogradu sredinom novembra, dok ih je sredinom septembra bilo oko 300.  Higijenski uslovi u starim barakama, napuštenim kućama i drugim prostorima gde izbeglice spavaju su alarmantni, sa povećanim brojem zaraženih šugom i telesnim vašima. Pored toga, na terenu je evidentan je nedostatak jakni, obuće, ćebadi i itd., posebno za muškarce.

Praxis je nastavio da prati pristup pravima i kršenje prava izbeglica i migranata na terenu, pruža izbeglicama i migrantima u Beogradu informacije o pravnim opcijama i dostupnim uslugama, identifikuje ranjive slučajeve, pomaže im ili ih upućuje na druge organizacije za ciljanu pomoć. Praxis je takođe vodio izbeglice da izraze nameru da zatraže azil u PS Savska i pomagao im pri prijemu za registraciju. Nedoslednosti pri registarciji se nastavljaju, pristup azilu je često otežan, zaštita nepraćene i razdvojene dece i dalje predstavlja najveći izazov, dok izbeglice nastavljaju da izveštavaju o maltretiranju duž rute, od strane vlasti ali i građana.

Za više informacija, videti ovde.

Pročitano 8787 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action