Praxis Watch

ponedeljak, 23. januar 2017.

Izveštaj Praxisa o praćenju zaštite i pružanju pomoći i informacija izbeglicama i migrantima u Beogradu za decembar 2016. godine

Humanitarna situacija u Beogradu je krajem decembra 2016. godine, bila prilično alarmantna, sa skoro 2000 ljudi koji spavaju na otvorenom na temperaturama ispod nule. Većina ih je spavala u barakama/magacinima iza Beogradske autobuske stanice u vrlo lošim uslovima, bez vode, toaleta, grejanja, u objektima zagušljivim od vatri koje su izbeglice palile da bi se ugrejale. Prema proračunu Paxisovog tima, dnevno je bilo prosečno oko 150 ljudi koji spavaju na otvorenom, na parkinzima, bez ikakvog skloništa. Procenjeno je da su trećina ovih ljudi nepraćeni i razdvojeni maloletnici. 

Sa novopridošlima, kapaciteti skoro svih azilnih i prihvatnih centara su Srbiji su popunjeni ili preopterećeni. 

Praxis je tokom decembra pravovremeno i adekvatno informisao i/ili uputio 1124 novopridošlih izbeglica i migranata (656 odraslih i 468 dece) u Beogradu. Manji broj novopridošlih nego u prethodnom periodu je posledica lošijih vremenskih uslova i temperatura ispod nule. 

Za više informacija, videti ovde

Pročitano 9673 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action