Praxis Watch

četvrtak, 9. februar 2017.

Izveštaj Praxisa o praćenju zaštite i pružanju pomoći i informacija izbeglicama i migrantima u Beogradu za januar 2017. godine

Početkom januara temperatura u Beogradu je padala i do 15 stepeni ispod nule. Po procenama Komesarijata za izbeglice i migracije, početkom meseca je oko 2000 ljudi spavalo na otvorenom u Beogradu, na parkinzima i u napuštenim magacinima (barakama) u blizini Beogradske autobuske stanice.

Oko 500 izbeglica i migranata je iz baraka premešteno u Obrenovac, od čega 200 nepraćene i razdvojene dece. Sredinom meseca, MSF je podigao 5 šatora, sa krevetima i grejanjem za privremeno noćenje potencijalnih maloletnika bez pratnje, kao i za izbeglice i migrante sa zdravstvenim problemima. Smeštajni kapaciteti su još uvek nedovoljni da zadovolje potrebe svih. Madjarska je dodatno smanjila broj ljudi koje dnevno prima na svoju teritoriju i u azilni postupak sa 20 na 10 ljudi radnim danima. 

Praxis je u januaru nastavio sa radom na terenu i  pravovremeno informisao 382 novopridošle izbeglice i migranta (259 odraslih i 123 dece) u Beogradu, što je manje nego u prethodnom periodu usled loših vremenskih uslova.

Za više informacija, videti  ovde.

Pročitano 10412 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action