Praxis Watch

četvrtak, 13. decembar 2012.

Donet Pravilnik o obrascu prijave prebivališta na adresi ustanove, odnosno centra za socijalni rad

Donošenje Zakona o prebivalištu i boravištu građana novembra 2011. godine najavljivano je kao otvaranje puta ka rešavanju problema evidentiranja prebivališta/boravišta lica koja nemaju zakonski osnov stanovanja u Republici Srbiji (pravo svojine na stanu, ugovor o zakupu stana ili drugi pravni osnov). Naime, mogućnost prijave prebivališta na adresi ustanove u kojoj je lice trajno smešteno ili centra za socijalni rad na čijem području se nalazi, koju novi zakon nudi kao rešenje, u velikoj meri bi pojednostavilo administrativne procedure neophodne za ostvarivanje osnovnih prava ugrožene kategorije stanovništva, pre svega beskućnika i lica koja žive u neformalnim naseljima, ali i drugih lica koja zbog nedostatka pravnog osnova za prijavu prebivališta/boravišta trpe negativne posledice u smislu dostupnosti garantovanih socioekonomskih i drugih prava.

Donošenjem novog zakona postavljen je okvir i utvrđeni su rokovi za donošenje odgovarajućih podzakonskih akata, kojima će način primene samog zakona biti detaljnije regulisan, a time bi se izbegle nedoumice u praksi i ne bi bilo potrebe za preduzimanjem „ad hoc“ koraka u rešavanju problema prijave prebivališta/boravišta.

Međutim, odgovorne institucije su zakazale u svom radu: ne samo da zakonski rokovi za donošenje odgovarajućih podzakonskih akata nisu ispoštovani, već su i po konačnom donošenju Pravilnika o obrascu prijave prebivališta na adresi ustanove, odnosno centra za socijalni rad (donet 30.11.2012. godine, čime je višestruko probijen zakonom predviđeni rok od 3 meseca za njegovo donošenje) bitni segmenti predmetnog problema ostali nerešeni.

U periodu od donošenja Zakona o prebivalištu i boravištu građana do danas Praxis je pratio efekte primene normi, uključujući i rezultate dugoočekivane podzakonske regulative. Zaključak koji se izvodi iz posmatranja stanja u praksi je da se, u odnosu na ranije stanje, nije mnogo toga izmenilo. Praxis će i ubuduće nastaviti da prati primenu pozitivnih propisa u ovoj oblasti, uz ulaganje napora da se implementacija donetih normi i na praktičnom nivou odvija na što adekvatniji i svrsishodniji način.

Videti: Pravilnik o obrascu prijave prebivališta na adresi ustanove, odnosno centra za socijalni rad

Pročitano 14749 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action