Praxis Watch

subota, 15. februar 2014.

Nezakonito postupanje Centra za socijalni rad Vranje

U cilju pružanja pomoći ugroženim pojedinicima i porodicama na teritoriji Vranja u ostvarivanju prava na novčanu socijalnu pomoć, Praxis je zahteve pojedinih lica upućivao poštom Centru za socijalni rad Vranje. Ovakav vid asistencije je odgovor na prepreke na koje građani nailaze prilikom podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na socijalnu pomoć, jer su zaposleni u CSR Vranje usmeno odbijali njihove zahteve ili je prijem zahteva odlagan.

Početkom februara 2014. godine CSR Vranje je dopisom obavestio Praxis da “ubuduće ne podnosi zahteve u ime budućih korisnika centra za socijalni rad jer je neophodno prisustvo podnosioca zahteva i popunjavanje određenih formulara kao i davanje zapisničke izjave od strane budućih korisnika…”. Kako bi bile otklonjene nedoumice u vezi sa aktivnostima Praxisa, 13. februara 2014. godine je održan sastanak sa predstavnicima centra. Naglašeno je da zahteve za ostvarivanje prava na socijalnu pomoć ne podnosi Praxis u ime klijenata već sami klijenti pismeno i na obrascu čiju je sadržinu i izgled propisao ministar nadležan za socijalnu zaštitu, kao i da se sve potrebne izjave stranaka mogu zatražiti u toku samog postupka, shodno propisima kojima je postupak uređen. CSR Vranje je ostao na stanovištu da je za podnošenje zahteva neophodno lično prisustvo stranaka, suprotno relevantnom normativnom okviru.

Praxis će nastaviti da prosleđuje pismene zahteve lica za ostvarivanje prava na novčanu socijalnu pomoć CSR Vranju i pratiće dalje postupanje centra.

Pročitano 15243 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action