Praxis Watch

utorak, 18. mart 2014.

Podnet zajednički prilog Komitetu za ekonomska, socijalna i kulturna prava

Povodom 52. sesije Komiteta za ekonomska, socijalna i kulturna prava na kojoj će biti razmatrano sprovođenje Pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima u Republici Srbiji, Praxis je u saradnji sa Evropskim centrom za prava Roma i Stalnom konferencijom romskih udruženja građana – Liga Roma, Ženskom romskom mrežom, YUROM centrom, Romskim ženskim centrom „BIBIJA”, Centrom za prava manjina, Regionalnim centrom za manjine, Romskim udruženjem Kostolac, Humanitarnim centrom Roma Obrenovac i Društvom za edukaciju Roma Surdulica podneo zajednički prilog koji sadrži informacije o problemima u praksi ostvarivanja i poštovanja prava priznatih Paktom.

Organizacije koje su podnele prilog, u sastavljanju komentara opredelile su se za pristup kršenja prava pa u tom smislu navode osnovne probleme u pristupu garantovanim pravima, i to posebno pravu na rad, socijalno obezbeđenje i osiguranje, pravu na zaštitu porodice, majki i dece, adekvatno stanovanje, fizičko i mentalno zdravlje i obrazovanje. Takođe, prilog sadrži informacije o antidiskriminacionom okviru, etnički motivisanom nasilju, pravno nevidljivim licima i problemima u obezbeđivanju jednakih prava muškaraca i žena u pristupu socioekonomskim pravima. Podaci predstavljeni u izveštaju su rezultat dugogodišnjeg rada na terenu, saradnje sa organizacijama na lokalnom nivou, analize prethodnog iskustva u radu na temama koje su relevantne za izveštaj, kao i praćenja i analize rada državnih institucija. Shodno izabranom pristupu, izveštaj se ne bavi pozitivnim stranama državne politike u pojedinim oblastima, već isključivo kršenjima ljudskih prava o čemu nije bilo reči u Drugom periodičnom izveštaju Republike Srbije.

Razmatranje podnetih izveštaja o preduzetim merama i postignutim rezultatima u obezbeđivanju poštovanja prava priznatih u Paktu zakazano je za 15. maj 2014. godine.

Preuzmite: Zajednički prilog Komitetu za ekonomska, socijalna i kulturna prava (samo na engleskom)

Pročitano 26278 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action