Praxis Watch

četvrtak, 12. jun 2014.

Romkinja diskriminisana pri zasnivanju radnog odnosa

Posle pokretanja postupka na osnovu pritužbe koju su podneli Praxis i organizacija Ženski prostor iz Niša, Povereniku za zaštitu ravnopravnosti, utvrđena je diskriminacija Romkije u postupku zasnivanja radnog odnosa od strane vlasnika picerije Marćoni–Rim u Nišu.

Posle raspisivanja oglasa za zasnivanje radnog odnosa u piceriji Marćoni-Rim u Nišu, Praxis je i Ženski prostorom sproveli su situaciono testiranje u kom su dve osobe, jedna Romkinja i jedna neromkinja, sličnih godina, radnog iskustva i drugih karakteristika, pokušale da zasnuju radni odnos kod ovog poslodavca. Uprkos tome, poslodavac je imao nameru da zasnuje radni odnos samo sa osobom koja nije romske nacionalnosti.

U ovom postupku, poverenica je ukazala da vlasnik picerije ima punu slobodu odlučivanja o izboru lica koja će zaposliti ili radno angažovati, procenjujući njihova stručna znanja i sposobnosti. Međutim, u postupku zapošlјavanja nije dozvolјeno isklјučivanje ili davanje prvenstva određenim licima na osnovu ličnih svojstava, koja nisu stvarni i odlučujući uslov za obavlјanje posla, s obzirom na prirodu i osobenost posla i uslove u kojima se on obavlјa.

Zbog toga, kao i zbog primene pravila o teretu dokazivanja, poverenica je utvrdila da je poslodavac prilikom zasnivanja radnog odnosa Romkinji koja je bila testerka uskratio mogućnost za zasnivanje radnog odnosa isključivo zbog toga što je ona lice romske nacionalnosti, čime je izvršio akt neposredne diskriminacije na osnovu njenog ličnog svojstva koji je zabranjen čl. 2, 6 i 16 Zakona o zabrani diskriminacije.

Poslodavcu je zbog toga preporučeno da ubuduće prilikom zasnivanja radnog odnosa poštuje imperativne propise o zabrani diskriminacije, da mišljenje i preporuku poverenice objavi na oglasnoj tabli ili drugom vidnom mestu u prostorijama svoje ugostiteljske radnje najmanje 8 dana, te da o tome obavesti poverenicu u roku od 30 dana od dana prijema mišljenja sa preporukom.

Za više informacija, videti saopštenje: Poslodavac diskriminisao Romkinju pri zasnivanju radnog odnosa

Pročitano 10481 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action